Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Oh how long is the day
I can't stand this light
I want to travel through darkness
There's nothing to see anymore
The last touch of your cold skin
Both gentle and painful
A silent whisper tells me to leave
Oh, jak dlouhý je den?
Nemůžu vystát toto světlo
Chci cestovat temnotou
Není už co vidět
Poslední dotek chladné kůže
Oba jemné a bolestivé
Tichý šepot mi říká, abych odešel
No longer needed
Denied feelings
For the rest of your life
You live in fear
This is not our path
It wasn't made for us
Už dlouho nepotřebné
Popřené pocity
Po zbytek tvého života
Žiješ ve strachu
Tohle není naše cesta
Nebyla pro nás stvořená
This endless time feels like a prison
Bars made of memories and walls made of cries
Drinking the tears and eating the souls
We're all doing time and that time ain't ours
We're all doing time and that time ain't ours
I am drinking the tears away
Tento nekonečný čas je jako vězení
Mříže ze vzpomínek a zdi z výkřiků
Pijíce slzy a pojídajíce duše
Všichni děláme na čas a tenhle čas není náš
Všichni děláme na čas a tenhle čas není náš
Vypíjím slzy
Can't feel the ground
It's not the same
Everything changes
I hate your face
I want the ground to take me and swallow me whole
I want the ground to save me and hide my soul
If you want to disappear, please follow me
Nemůžu cítit zemi
Není stejná
Všechno se mění
Nenávidím tvou tvář
Chci, aby mě půda přijmula a celého spolkla
Chci, aby mě půda zachránila a skryla mou duši
Jestli chceš zmizet, prosím, pojď za mnou
This endless time feels like a prison
Bars made of memories and walls made of cries
Drinking the tears and eating the souls
This endless time feels like a prison
Bars made of memories and walls made of cries
Drinking the tears and eating the souls
We're all doing time and that time ain't ours
We're all doing time and that time ain't ours
I am drinking the tears away and eating the souls
We are losing our souls again
Tento nekonečný čas je jako vězení
Mříže ze vzpomínek a zdi z výkřiků
Pijíce slzy a pojídajíce duše
Tento nekonečný čas je jako vězení
Mříže ze vzpomínek a zdi z výkřiků
Pijíce slzy a pojídajíce duše
Všichni děláme na čas a tenhle čas není náš
Všichni děláme na čas a tenhle čas není náš
Vypíjím slzy a pojídám duše
Zase ztrácíme naše duše
If you want to disappear, please follow me Jestli chceš zmizet, prosím, pojď za mnou

Text přidala daisy

Video přidala daisy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Until Fear No Longer Defines Us

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.