Playlisty Kecárna
Reklama

Make it better - text, překlad

I see you
Buried underneath your insecurities
You cry your eyes out
But the pain remains inside you, locked away
And if there’s no way through
I’m telling you
You’re gonna be alright
And if there’s nothing left to lose
I’m telling you
Vidím tě
Pohřbenou pod svými nejistotami
Pláčeš se zavřenýma očima
Ale bolest v tobě zůstává zamčená
A pokud není jak to přejít
Říkám ti, že
Budeš v pořádku
A pokud není co ztratit
Říkám ti, že
When you’re down all alone in the dark
Clouds of grey hold you down
Just get up again, get up again
When there’s no one to call you know I’ll be your friend
I’ll be waiting I’ll be there
Let me make it better
Let me make it better
Když jsi na dně sama v temnotě
Šedé mraky tě drží dole
Prostě znovu vstaň, znovu vstaň
Když není koho zavolat, víš, že budu tvůj přítel
Budu čekat, budu tu
Nech mě to zlepšit
Nech mě to zlepšit
Open up your mind
Let me in to clear the stormy weather
I’ll squeeze you so tight
Your broken pieces glue together
And if there’s no way through
Still I tell you You’re gonna be alright
And if there’s nothing left to lose
I’m telling you
Otevři svou mysl
Nech mě vyčistit bouřlivé počasí
Těsně tě zmáčknu
Tvé rozbité kousky slepím k sobě
A pokud není jak to přejít
Stále ti říkám, že budeš v pořádku
A pokud není co ztratit
Říkám ti, že
When you’re down all alone in the dark
Clouds of grey hold you down
Just get up again, get up again
When there’s no one to call you know I’ll be your friend
I’ll be waiting I’ll be there
Let me make it better
Let me make it better
So dry your face and put aside all your troubles
It’s alright
It’s alright
I promise you the problem solves
Whatever happens
Know I’ll be there
When you’re down all alone in the dark Clouds of grey hold you down
Just get up again, get up again
When there’s no one to call you know I’ll be your friend
I’ll be waiting I’ll be there
Let me make it better
Let me make it better
Let me make it better
Let me make it better
Let me make it better
Když jsi na dně sama v temnotě
Šedé mraky tě drží dole
Prostě znovu vstaň, znovu vstaň
Když není koho zavolat, víš, že budu tvůj přítel
Budu čekat, budu tu
Nech mě to zlepšit
Nech mě to zlepšit
Tak si osuš tvář a dej stranou všechny své problémy
Je to v pořádku
Je to v pořádku
Slibuji ti, že se problém vyřeší
Ať se stane cokoliv
Věz, že tu budu
Když jsi na dně, úplně sama, šedé mraky tě drží dole
Prostě znovu vstaň, znovu vstaň
Když není koho zavolat, víš, že budu tvůj přítel
Budu čekat, budu tu
Nech mě to zlepšit
Nech mě to zlepšit
Nech mě to zlepšit
Nech mě to zlepšit
Nech mě to zlepšit

Text přidala Nicol22

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

GSOriginals

Reklama

George Shelley texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.