Playlisty Kecárna
Reklama

Sing (Commonwealth version) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Some words they can't be spoken only sung
So hear a thousand voices shouting love
Některá slova nemohou být vyřčena, pouze zpívaná
Tak slyš tisíce hlasů volající po lásce
There's a place, there's a time
In this life when you sing what you are feeling
Find your feet, stand your ground
Don't you see
Right now the world is listening to what we say
Je místo, je čas
V tomto životě, když zpíváš co cítíš
Najdi svoje místo, stůj pevně na zemi
Nedívej se
Právě teď svět poslouchá, co říkáme
Sing it louder, sing it cleaner
Knowing everyone will hear you,
Make some noise, find your voice tonight
Sing it stronger, sing together
Make this moment last forever
Old and young
Shouting love tonight
Zpívej hlasitěji, zpívej čistěji
Víš, že tě všichni budou poslouchat,
Udělej nějaký hluk, najdi dnes večer svůj hlas
Zpívej silněji, zpívej dohromady
Ať tenhle okamžik trvá navždy
Staří a mladí
Vykřičte svou lásku dnes večer
To sing we've had a lifetime to wait
And see a thousand faces celebrate
Na zpěv jsme měli celý život čekat
A vidíme tisíce tváří slavit
You brought hope, you brought light
Conquered fear, it wasn't always easy
Stood your ground, kept your faith
Don't you see
Right now the world is listening to what we say
Přinášíš naději, přinášíš světlo
Podmanit si strach nebylo vždy jednoduché
Stál sis za svým, udržel sis svou víru
Copak to nevidíš
Právě teď svět poslouchá, co říkáme
Sing it louder, sing it cleaner
Knowing everyone will hear you,
Make some noise, find your voice tonight
Sing it stronger, sing together
Make this moment last forever
Old and young
Shouting love tonight
Zpívej hlasitěji, zpívej čistěji
Víš, že tě všichni budou poslouchat,
Udělej nějaký hluk, najdi dnes večer svůj hlas
Zpívej silněji, zpívej dohromady
Ať tenhle okamžik trvá navždy
Staří a mladí
Vykřičte svou lásku dnes večer
Some words they can't be spoken only sung
To hear a thousand voices shouting love
And light and hope
Některá slova nemohou být vyřčena, pouze zpívaná
Tak slyš tisíce hlasů volající po lásce
A světle a naději
Just sing... Prostě zpívej...
Sing it louder, sing it cleaner
Knowing everyone will hear you,
Make some noise, find your voice tonight
Sing it stronger, sing together
Make this moment last forever
Old and young
Shouting love tonight
Zpívej hlasitěji, zpívej čistěji
Víš, že tě všichni budou poslouchat,
Udělej nějaký hluk, najdi dnes večer svůj hlas
Zpívej silněji, zpívej dohromady
Ať tenhle okamžik trvá navždy
Staří a mladí
Vykřičte svou lásku dnes večer
Hear a thousand voices shouting love Slyš tisíce hlasů volající po lásce

Text přidala Mary-on

Text opravila kaaj8

Video přidala Mary-on

Překlad přidala KICC

Překlad opravil mates31

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sing Gary Barlow & The Commonwealth Band

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.