Playlisty Kecárna
Reklama

Shame (ft. Robbie Williams) - text, překlad

playlist Playlist
Well there’s three versions of this story mine, yours and then the truth
And we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth
Out of some sentimental gain I wanted you to feel my pain, but it came back return to sender
I read your mind and tried to call, my tears could fill the Albert Hall, is this the sound of sweet surrender?
Jsou tady tři verze tohoto příběhu, má, tvá a pak pravda.
A můžeme to pokládat za okolnost našeho dětství, pak našeho mládí.
Bez toho, že bych tě chtěl dojmout, jsem chtěl, abys cítil mou bolest.
Ale vrátilo se to zpět k odesílateli.
Četl jsem ti myšlenky a zkoušel volat,
mé slzy mohly zaplnit Albert hall.
Je to zvuk sladkého oddání se?
What a shame we never listened
I told you through the television
And all that went away was the price we paid
People spend a lifetime this way
Oh what a shame.
Jaká škoda, že jsme nikdy neposlouchali.
Řekl jsem ti to skrz televizi.
A vše, co zmizelo, byla cena, kterou jsme zaplatili.
Lidé tímto způsobem promarní život.
Oh, jaká škoda.
So I got busy throwing everybody underneath the bus
And with your poster 30 foot high at the back of Toys-R-Us
I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind, about a man I can’t remember
I don’t recall the reasons why, I must have meant them at the time, is this the sound of sweet surrender?
Tak jsem se zaměstnal házením kdekoho pod autobus.
Oh a s tvým plakátem 30 stop vysokým na zadní straně Hračky-Jsme-My.
Ve své mysli jsem napsal dopis, ale slova byla tak krutá, o člověku, kterého si nepamatuji.
Nevzpomenu si na důvody, proč
jsem v té době musel pro ně něco znamenat
Je to zvuk sladkého oddání se?
What a shame we never listened
I told you through the television
And all that went away was the price we paid
People spend a lifetime this way
And that’s how they stay
Oh what a shame.
Jaká škoda, že jsme nikdy neposlouchali.
Řekl jsem ti to skrz televizi.
A vše, co zmizelo, byla cena, kterou jsme zaplatili.
Lidé tímto způsobem marní život - to jak meškají.
Oh, jaká škoda.
Words come easy, when they’re true
Words come easy, when they’re true
Jednoduše nacházíte slova, když jsou pravdivá.
Jednoduše nacházíte slova, když jsou pravdivá.
So I got busy throwing everybody underneath the bus
And with your poster 30 foot high at the back of Toys-R-Us
Now we can put it down to circumstance, our childhood then our youth.
Tak jsem se zaměstnal házením kdekoho pod bus.
Oh a s tvým plakátem 30 stop vysokým na zadní straně Hračky-Jsme-My.
A můžeme to pokládat za okolnost našeho dětství, pak našeho mládí.
What a shame we never listened
I told you through the television
And all that went away was the price we paid
People spend a lifetime this way
And that’s how they stay
Oh what a shame.
Jaká škoda, že jsme nikdy neposlouchali.
Řekl jsem ti to skrz televizi.
A vše, co zmizelo, byla cena, kterou jsme zaplatili.
Lidé tímto způsobem promarní život.
A to je to, jak meškají.
Oh, jaká škoda.
People spend a lifetime this way
Oh what a shame
Such a shame, what a shame
Lidé tímto způsobem promarní život.
Oh, jaká škoda.
Taková škoda, jaká škoda

Text přidala Tinik

Video přidala Tinik

Překlad přidala Suzannexx

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Gary Barlow texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.