Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Do you sometimes feel your life is leaving you behind?
With one eye closed, half a world unknown
You want to wave for help but both your hands are tied
Want to start again but you’re just too scared
Máš někdy pocit, že tě tvůj život nechává pozadu?
S jedním okem zavřeným, polovinou světa neznámou
Chceš mávat o pomoc, ale máš obě ruce svázané
Chceš začít znovu ale prostě máš příliš velký trach
So if you wanna find out, just go ahead and try now
If the thought is terrifying
The risk is really frightening
And your only fear is falling
You should leave without a warning and…
Jump, fly
Let your feet leave the ground, step into the sky and…
Jump, high
If you want a better view, then another life is calling you to
Tak jestli chceš zjistit,jdi do toho a zkus to teď
Jestli je ta myšlenka strašlivá
To riziko je opravdu hrozivé
A jediný tvůj strach padá
Měl bys odejít bez varování a...
Skoč, leť
Nech tvoje nohy opustit zemi, vkročit do nebe a...
Skoč, vysoko
Jestli chceš lepší výhled, pak tě další život volá
Go ahead and try now
Or how you gonna find out
If life has got predictable
Go on do something wonderful
The first step is the hardest
You’ll be safe without a harness so jump
Jump…
Jdi do toho a zkus to
Nebo jak chceš zjistit
Jestli je život předvídatelný
Jdi do toho udělej něco nádherného
První krok je ten nejtěžší
Budeš zachráněn bez popruhu tak skoč
Skoč...
You never stand to win if you’re not in the race
When voices cheer, you’ll be far from here
And maybe once or twice you’ll fall flat on your face
But when you move on you’ll be twice as strong
Nikdy jsi nestojíš o vítězství, když nejsi v závodě
Když hlasy fandí, budeš daleko odtud
A možná jednou nebo dvakrát spadneš rovnou na obličej
Ale když se sebereš budeš dvakrát tak silný
So go out on a limb now
Throw caution to the wind now
If the thought is terrifying
The risk is really frightening
And your only fear is falling
You should leave without a warning and…
Jump, fly
Let your feet leave the ground, step into the sky and…
Jump, high
If you want a better view, then another life is calling you to
Tak jdi teď ven po svých končetinách
Hoď opatrnost teď do větru
Jestli je ta myšlenka strašlivá
To riziko je opravdu hrozivé
A jediný tvůj strach padá
Měl bys odejít bez varování a...
Skoč, leť
Nech tvoje nohy opustit zemi, vkročit do nebe a...
Skoč, vysoko
Jestli chceš lepší výhled, pak tě další život volá
Go ahead and try now
Or how you gonna find out
If life has got predictable
Go on do something wonderful
The first step is the hardest
You’ll be safe without a harness so jump
Jump…
Jdi do toho a zkus to teď
Nebo jak chceš zjistit
Jestli je život předvídatelný
Jdi do toho udělej něco nádherného
První krok je ten nejtěžší
Budeš zachráněn bez popruhu tak skoč
Skoč...
Make up your mind
You’ll be just in time
Jump, Jump
If the thought is terrifying
The risk is really frightening
There’s no need to play it safe
Just take a leap and fall
Rozhodni se
Bude to právě včas
Skoč, skoč
Jestli je ta myšlenka strašlivá
To riziko je opravdu hrozivé
Není zapotřebí hrát si bezpečně
Jen to riskni a spadní
You should leave without a warning and…
Jump, fly
Let your feet leave the ground, step into the sky and…
Jump, high
If you want a better view, then another life is calling you to
Měl bys odejít bez varování a ....
Skoč, leť
Nech tvoje nohy opustit zemi, vkročit do nebe a...
Skoč, vysoko
Jestli chceš lepší výhled, pak tě další život volá
Go ahead and try now
Or how you gonna find out
If life has got predictable
Go on do something wonderful
The first step is the hardest
You’ll be safe without a harness so jump
Jump…
Jdi do toho a zkus to teď
Nebo jak chceš zjistit
Jestli je život předvídatelný
Jdi do toho udělej něco nádherného
První krok je ten nejtěžší
Budeš zachráněn bez popruhu tak skoč
Skoč...
Jump… Skoč...

Text přidala kaaj8

Překlad přidala Suzannexx

Překlad opravila Suzannexx

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Since I Saw You Last (Deluxe Edition)

Reklama

Gary Barlow texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.