Playlisty Kecárna
Reklama

Forever Love - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Love, it has so many beautiful faces
Sharing lives and sharing days
My love it had so many empty spaces
I'm sharing a memory now
I hope that's how it stays
Láska, ta má tolik krásných tváří
Sdílení životů a sdílení dnů
Má láska ta má tolik prázdných míst
Sdílím teď vzpomínky
Doufám že to je to jak to zůstane
Now I'm deep inside love and still breathing
She is holding my heart in her hand
I'm the closest I've been to believing
This could be love forever
Teď jsem hluboce zamilován a stále dýchám
Ona drží mé srdce ve své dlani
Jsem nejblíž co jsem kdy věřil
Tohle by mohla být láska navěky
All throughout my life
The reasons I've demanded
But how can I reason
With the reason I'm a man
Během celého mého života
Ty důvody které jsem požadoval
Ale jak můžu přesvědčovat
S důvodem že jsem muž
Oh, oh-oh-oh-oh yeah
Hmm
ach ach jee:P
In a minute I'm needing to hold her
In an hour I'm cold, cold as stone
When she leaves it gets harder and harder
To face life alone

Po minutě ji potřebuji obejmout
Po hodin jsem chladný, chladný jako kámen
Když odejde je to stále těžší a těžší
Čelit životu sám
Now my dreams are filled
With times when we're together
Guess what I need from her
Is forever love
Teď jsou mé sny naplněné
Tou dobou kdy jsme byli spolu
Hádej co od ní potřebuji
Je to láska navždy
Ooh, Ooh, yeah
Oh, oh, oh, oh, mm-mm-mm
Oh, oh, yeah
Now I feel forever love
Oh oh yeah
...
Teď cítím lásku navěky
Ooh, ooh
Oh yeah
Well I feel...

Oh Oh
Ano cítím

Text přidala natyll

Video přidala natyll

Překlad přidala Clayra

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Open Road

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.