Playlisty Kecárna
Reklama

Oh My Love - text, překlad

playlist Playlist
I'm lost and found as I lay my head
I'm a thousand miles from the home we've made
I heard your words as the
call came through from that
house of cards that I share with you
Jsem ztracený a nalezený, jak pokládám svojí hlavu
Jsem tisíc mil od domova, který jsem vytvořili
Slyšel jsem tvoje slova, když
ten hovor přišel skrz ten
dům z karet, který s tebou sdílím
And I believe we both decide to take
a stand or run and hide
And if you disagree then I'm the fool
And I´ve always had too much to say
And lucidly I found my way
But it´s served me well
Cause I found you
A věřím, že se oba rozhodneme
stát nebo běžet a schovat se
A jestli nesouhlasíš pak já jsem ten blázen
A vždycky jsem měl hodně co říct
A průzračně jsem našel cestu
Ale podalo se to dobře
Protože jsem našel tebe
I won't let go of the heart I know
I see your smile in an open door
as you wait for me and my return
With my feet here on this foreign soil
You know I'd walk those thousand miles
So you and I we could be, oh be together now
Nenechám jít to srdce, které znám
Vidím tvůj úsměv v otevřených dveřích,
jak čekáš na mě a můj návrat
S mými chodidly tady na cizí půdě
Víš, že bych ušel těch tisíc mil
Abychom ty a já mohli být oh teď spolu
Oh my love oh my love
Oh my love oh my love
Oh my love we could be
And oh my love am I loud enough
Can you hear me where you are
And oh my love am I loud enough
Can you hear me where you are
Oh má lásko oh má lásko
Oh má lásko oh má lásko
Oh má lásko mohli bychom být
A oh má lásko jsem dost hlasitý
Můžeš mě slyšet, tam kde jsi
A oh má lásko jsem dost hlasitý
Můžeš mě slyšet, tam kde jsi
I won't let go on the heart I know
I see your smile in an open door
as you wait for me and my return
With my feet here on this foreign soil
You know I'd walk those thousand miles
So you and I we could be, oh be together now
Nenechám jít to srdce, které znám
Vidím tvůj úsměv v otevřených dveřích,
jak čekáš na mě a můj návrat
S mými chodidly tady na cizí půdě
Víš, že bych ušel těch tisíc mil
Abychom ty a já mohli oh být teď spolu
Oh my love oh my love
Oh my love oh my love
Oh my love we could be, oh be together now
Oh my love oh my love
Oh my love oh my love
Oh my love we could be
Oh má lásko oh má lásko
Oh má lásko oh má lásko
Oh má lásko mohli bychom být oh teď spolu
Oh má lásko oh má lásko
Oh má lásko oh má lásko
Oh má lásko mohli bychom být
And when the nights are bitter cold
And the loneliness is at your door
Remember how we fought it off before
The candle light you watched it burn
Like sailors wives till their men return
The ocean sky will bring me home once more
A když noci jsou nemilosrdně studené
A samota je u tvých dveří
Pamatuj jak jsem se s tím prali předtím
Světlo svíčky, sledovala jsi to hořet
Jako manželky námořníků než se jejich muži vrátí
Ta oceánová obloha mě ještě jednou donese domů
And I won't let go on the heart I know
I see your smile in an open door
as you wait for me and my return
With my feet here on this foreign soil
You know I'd walk those thousand miles
So you and I we could be, oh be together now
Nenechám jít to srdce, které znám
Vidím tvůj úsměv v otevřených dveřích,
jak čekáš na mě a můj návrat
S mými chodidly tady na cizí půdě
Víš, že bych ušel těch tisíc mil
Abychom ty a já mohli oh být teď spolu
Oh my love oh my love
Oh my love oh my love
Oh my love we could be, oh be together now
Oh má lásko oh má lásko
Oh má lásko oh má lásko
Oh má lásko mohli bychom být oh teď spolu
Oh my love oh my love
Oh my love oh my love
Oh my love we could be
Oh má lásko oh má lásko
Oh má lásko oh má lásko
Oh má lásko mohli bychom být
And oh my love am I loud enough
Can you hear me where you are
And oh my love am I loud enough
Can you hear me where you are
A oh má lásko jsem dost hlasitý
Můžeš mě slyšet, tam kde jsi
A oh má lásko jsem dost hlasitý
Můžeš mě slyšet, tam kde jsi

Text přidal ison

Videa přidal ison

Překlad přidala DeeDeexD

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Pride

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.