Kecárna Playlisty
Reklama

Wings Of Destiny - text, překlad

playlist Playlist
Do you remember the days
when living was meant to be free
not looking for fortune
not looking for fame
the beauty of life was the key
Pamätáte si dni,
keď žiť znamelo byť voľným,
žiadne hľadanie štastia
žiadne hľadanie slávy
kľúčom bola krása života
We lived as one to conquer the world
a thousand dreams to come true
we knew in the end we'll find
the meaning of life and the truth
Žili sme ako jeden, aby sme dobyli svet
a tisíc snov sa stalo skutočnosťou
vedeli sme, že na konci nájdeme
zmysel života a pravdu
So proud and full of passion
we formed a better world
we fought against opression
and winsdom was our sword
Tak hrdý a plný vášne,
stvorili sme lepší svet,
bojovali sme proti útlaku
a múdrosť bola naším mečom
On the path of glory
we searched the rainbow's end
lives meant to share
where's the sign that we'd sent?
Na ceste slávy
našli sme koniec dúhy
žiť znamelo zdielať
kde je znamenie, ktoré sme poslali?
On the sad wings of destiny
we're kings without a throne
if you believe in unity
believe 'cause you're not alone
sad wings of destiny
the haunting thoughts of pain
the world's a patient, majesty, but believe
the time, the time will take its toll
Na smutných krídľach osudu
boli sme kráľmi bez trónu
ak veríte v jednotu
veríte, pretože nie ste sami
smutné krídľa osudu
strašidelné myšlienky bolesti
svet je trpezlivý, vznešený, ale verte
čas, ten čas si vezme svoju daň
Now its the time for a change
the days of your childhood are gone
the fool and the wise man
will burn at the stake
confusion remaining too long
Teraz je čas na zmenu
dni vášho detstva skončili
blázon a mudrc
zhoria na hranici
chaos trvá príliš dlho
Violence and hate I won't see anymore
the innocent victims of fate
the prophets have written
their words on the wall
wake up before it's too late
Násilie a nenávisť nechcem už viac vidieť
nevinné obete osudu
proroci napísali
ich slová na stenu
zobuďte sa skôr než bude neskoro
On the path of glory
we searched the rainbow's end
lives meant to share
where's the sign that we'd sent?
Na ceste slávy
našli sme koniec dúhy
žiť znamelo zdielať
kde je znamenie, ktoré sme poslali?
On the sad wings of destiny
we're kings without a throne
if you believe in unity
believe 'cause you're not alone
sad wings of destiny
the haunting thoughts of pain
the world's a patient, majesty, but believe
believe if you won't change your mind
all will remain the same
and soon we'll find a common end
Na smutných krídľach osudu
boli sme kráľmi bez trónu
ak veríte v jednotu
veríte, pretože nie ste sami
smutné krídľa osudu
strašidelné myšlienky bolesti
svet je trpezlivý, vznešený, ale verte,
verte, ak nechcete zmeniť svoju myseľ,
všetko zostane rovnaké
a čoskoro nájdeme spoločný koniec
On the path of glory
we searched the rainbow's end
lives meant to share
where's the sign that we'd sent?
Na ceste slávy
našli sme koniec dúhy
žiť znamelo zdielať
kde je znamenie, ktoré sme poslali?
On the sad wings of destiny
we're kings without a throne
if you believe in unity
believe 'cause you're not alone
Sweet child of innocence
are you drowning in your tears?
the time has come for you my friend
don't hide from evil made by our own hands
let us try to fly again
one day we will rise again
on wings of hope to be free...
Na smutných krídľach osudu
boli sme kráľmi bez trónu
ak veríte v jednotu
veríte, pretože nie ste sami
Sladké nevinné dieťa
topíte sa v svojich slzách?
čas si prišiel pre teba môj priateľ
neskrývaj sa pred zlom našich vlastných rúk
nechaj nás letieť znova
jedného dňa, povstaneme znova
na krídľach nádeje k voľnosti...

Text přidala katchess

Video přidal slayerrrr

Překlad přidal Dragon666

Překlad opravil Dragon666

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Master Of Confusion

Reklama

Gamma Ray texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.