Kecárna Playlisty
Reklama

When The World - text, překlad

playlist Playlist
Bodies lie around me, only shells left from the fight
Victims of the ones that turn the day into the night
Survivors stumble through the field, they're calling for the priest
Branded with a sign, the number of the beast
It's hell!
Těla leží kolem mě, jen przdné skořápky odešely z boje
Oběti těch, kteří den mění v noc
Pozůstalí klopýtají přes pole, volají po knězi
I can't escape the nightmare that's here before my eyes
A prisoner of destiny, a victim of the night
My thoughts, they move in circles, I'm heading for the fall
They tell me hope dies last, but I got no hope at all
Mají vypálenou značku, číslo šelmy
Je to peklo!
So talk to me,
The world I see
Has reached the point of no return
The tons of grief killed my belief
My heaven's on fire and it burns
Nemohu se zbavit noční můry, která je tady před mýma očima
Jsem vězeň osudu, oběť noci
Mé myšlenky, se pohybují v kruhu, jdu vstříc pádu
Řekli mi, že naděje umírá poslední, ale já nemám naději
When the world's on my shoulders
And the pain comes again
Then I wish I could be there
In my dreamland again
There I'm free from the madness
Without chains and no wall
When the world's on my shoulders
I will pray for you all
Tak mluv se mnou,
Svět, který vidím,
Dosáhl bodu, odkud není návratu
Tuny žalu zabily mou víru
Moje nebe hoří a hoří
Is someone there to save us from the voices in the dark?
The words fly out like bullets, they leave a deadly mark
The mindless kill their agony with prices from the show
They're heading for tomorrow, but they don't know where to go
Když svět je na mých bedrech
A bolest opět přichází,
Pak si přeju, abych mohl být tam,
V mé zemi snů znovu
Tam jsem pryč z toho šílenství
Bez řetězů a žádná zeď
Když svět je na mých bedrech
Budu se modlit za vás všechny
So talk to me,
The world I see
Has reached the point of no return
The tons of grief killed my belief
My heaven's on fire and it burns
Je tu někdo, kdo by nás zachránil před hlasy z temnot?
Slova vylétají jako střely, opustí smrtící značku
Bezduché zabíjení, jejich utrpení s cenami od show
Jdou vstříc zítřku, ale nevědí kam jít
When the world's on my shoulders
And the pain comes again
Then I wish I could be there
In my dreamland again
There I'm free from the dark
And I'm safe from the wall
When the world's on my shoulders
I will pray for you all

Tak mluv se mnou,
Svět, který vidím,
Dosáhl bodu, odkud není návratu
Tuny žalu zabily mou víru
Moje nebe hoří a hoří
So if you talk to me now about our belief
And all the meaning somehow
Is to make people free
All our lives we fear, to be what we hate
Breaking this curse with a fire
That burns all the darkness away
Když svět je na mých bedrech
A bolest opět přichází,
Pak si přeju, abych mohl být tam,
V mé zemi snů znovu
Tam jsem osvobozený od temnoty
A tam jsem v bezpečí před tou zdí
Když svět je na mých bedrech
Budu se modlit za vás všechny
Save me, hold me, help me
Free me, love me, heal me
Takže pokud teď se mnou mluvíš o naší víře
A veškerý smysl jaksi
Je lidi osvobodit
Celý náš život se bojíme být tím, co nenávidíme,
Prolomit tuto kletbu ohněm,
Který spálí veškerou temnotu
When the world's on my shoulders
And the pain comes again
Then I wish I could be there
In my dreamland again
There I'm free from the dark
And I'm safe from the wall
When the world's on my shoulders
I will pray for you all
Zachraň mě, drž mě, pomoz mi
osvoboď mě, miluj mě, uzdrav mě

Text přidala katchess

Text opravila Caterineth

Překlad přidal Apokalyptik

Překlad opravila Caterineth

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Land of the Free II

Reklama

Gamma Ray texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.