Playlisty Kecárna
Reklama

Mother Is Dying - text, překlad

playlist Playlist
Clock of nature ticks aloud
Mother's no more able to feed her child
The life we live -- we don't live with Earth
Soon we have to pay the price
Hodiny prírody nahlas tikajú
Matka viac nieje schopná nakŕmiť svoje dieťa
Život ktorý žijeme - nežijeme so Zemou
Skoro budeme platiť cenu.
The seas and oceans are full of oil,
and poison filled up the air
We lead our comfortable lives - reckless lives,
and the Mother is dying
Moria a oceány sú plne oleja,
a jedom naplnený vzduch.
Vedieme svoje pohodlné životy - bezohľadné životy a Matka umiera!
All the beauty - (the) look of animal's eyes,
fragility of seahorse, jellyfish's shadow
Soft gust of wind in the spider's web
full of dew -- we leave all this beauty falls
Všetka krása - pohľad zvieracích očí,
krehkosť morských koníkov, tieňov medúz
jemný nárazový vietor v pavučinách
celej orosenej - nechávame všetku túto krásu padnúť
Please, SAVE the nature, save what left alive
Please, let the Mother die in hope
Please, save the NATURE, save what left alive
Please, let the Mother die in hope
Prosím zachráňte prírodu, zachráňte čo zostalo živé
Prosím, dovoľte Matke zomrieť v nádeji.
As we were wondering through the streets full of despair
We found out the damage is everywhere
Broken building after building, dead body after body
Sun was burning like hell, we felt our skin is flaking in pain
We were drinking dirty water, it was full of poison I think
Sometimes we didn't eat for more days, sometimes we had to eat humans
Only few ones left on Earth
If they wanted to survive they had to move under ground
Like worms... like deads...
ako sa divíme uliciam plným zúfalstva
zistili sme, že poškodenie je všade.
Porušené stavby po vybudovaní, mŕtve telo za telom.
Slnko pálilo ako peklo, cítili sme, že naša pokožka zošupávaná v bolesti.
Pili sme špinavú vodu, bola plná jedu myslím
Niekedy nemôžme jesť viac dní,
niekedy máme jesť ľudí
Len zopár z nás opustilo Zem
Ak sa chceli zachrániť, mali sa presťahovať pod zem
Ako červy..... ako mŕtvi.....

Text přidala damnedSeal

Text opravila damnedSeal

Video přidala damnedSeal

Překlad přidala damnedSeal

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The 7th Queen Enthroned

Reklama

Galadriel texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.