Kecárna Playlisty
Reklama

Ten Years Time - text, překlad

playlist Playlist
Do you have a vision?
Do you have a goal?
I'm watching you shrugging your shoulders
Telling me you just don't know
Máš vizi?
Máš cíl?
Sleduji tě krčit rameny
Říkáš mi, že prostě nevíš
Do you get emotional?
Is there something you're passionate about?
I can tell that you're still searching
Still trying to work it all out
Rozhodilo tě to?
Je tu něco, k čemu planeš vášní?
Můžu říct, že stále hledáš
Stále se snažíš všechno zprovoznit
It takes time, take your time
Mm, mmm, you will know when it feels right
Stojí to čas, stojí to tvůj čas
Mm, mmm, dozvíš se, až se bude správný čas
Where you gonna be in ten years time?
Will you be happy
With the way you've been living your life?
Will you be all right?
Kde budeš za deset let?
Budeš šťastný
S tím, jak jsi žil?
Se vším tím správným?
When you're looking back to now on the years gone by
Will there be something that you say
That you should have done right in your life?
Když se odvracíš na odešlé roky
Bude tu něco, co říkáš
Že bys měl udělat s věcmi ve svém životě?
What would you fight for?
For what do you stand?
And how would you go about it?
And do you have a master plan?
Pro co bys bojovat?
Za čím stojíš?
A jak bys k tomu došel?
A máš plán?
What are you, demons?
How much for your soul?
Have you found religion
And gone down that road?
Co jste zač, démoni?
Kolik stojí vaše duše?
Našel jsi náboženství
A odešel po cestě?
I guess, we all need something to believe
Oh, ooh, oh, times haven't changed, that's how it's got to be
Hádám, že všichni něčemu věříme
Oh, ooh, oh, časy se nezměnily, tak to má být
Where you gonna be in ten years time?
Will you be happy
With the way you've been living your life?
Will you be all right? Yeah, yeah
Kde budeš za deset let?
Budeš šťastný
S tím, jak jsi žil?
Se vším tím správným? Yeah, yeah
When you're looking back to now on the years gone by
Will there be something that you say
That you should have done right?
We're talking about your life
Když se odvracíš na odešlé roky
Bude tu něco, co říkáš
Že bys měl udělat s věcmi ve svém životě?
Mluvíme o tvém životě
Are you a dreamer?
Tell me all your dreams
Can you say honestly
What you want to be?
Jsi snílek?
Řekni mi o svých snech
Můžeš upřímně říct
Čím chceš být?
What would you do
When your back's against the wall?
Would you stand on your two feet?
Would you admit defeat?
Co bys udělal
Když jsi zády ke zdi?
Stál bys na obou nohách
Přiznal bys porážku?
These are the times we need to be strong
Don't you know? Don't you know that it's hard?
But we learn, we find a way
We got to find away to carry on
Jsou čas, kdy je třeba být sillný
Nevíš? Nevíš, že je to těžké?
Ale učíme se, nacházíme cestu
Musíme zjistit, jak jít dál
Where you gonna be in ten years time?
Will you be happy
With the way you've been living your life?
Will you be all right? Yeah, yeah
Kde budeš za deset let?
Budeš šťastný
S tím, jak jsi žil?
Se vším tím správným? Yeah, yeah
And when you're looking back to now on the years gone by
Will there be something that you say
That you should have done right?
We're talking about your life, your life
Když se odvracíš na odešlé roky
Bude tu něco, co říkáš
Že bys měl udělat s věcmi ve svém životě?
Mluvíme o tvém životě, tvém životě
Where you gonna be in ten years time?
Will you be happy
With the way you've been living your life?
Will you be all right? Yeah, yeah
Kde budeš za deset let?
Budeš šťastný
S tím, jak jsi žil?
Se vším tím správným? Yeah, yeah
And when you're looking back to now on the years gone by
Will there be something that you say
That you should have done right?
We're talking about your life, your life
Když se odvracíš na odešlé roky
Bude tu něco, co říkáš
Že bys měl udělat s věcmi ve svém životě?
Mluvíme o tvém životě, tvém životě
Where you gonna be in ten years time?
(Ten years time)
Will you be all right?
(Ten years time)
Tell me will you get it right?
Get it right? Yeah
Kde budeš za deset let?
(Deset let)
Budeš naprosto v pohodě?
(Deset let)
Budeš šťastný
S tím, jak jsi žil?
(Deset let)
Se vším tím správným?
Správným?
Where you gonna to be in ten years time?
(Ten years time)
Will you be happy with the way
That you're living your life?
(Ten years time)
Do you feel it'll be all right?
Be all right?
Kde budeš za deset let?
Budeš šťastný
S tím, jak jsi žil?
Se vším tím správným? Yeah, yeah
Správným?
Where you gonna be in ten years time?
(Ten years time)
Will you be all right?
(Ten years time)
Tell me will you get it right?
Get it right?
Yeah
Kde budeš za deset let?
Budeš šťastný
S tím, jak jsi žil?
Se vším tím správným? Yeah, yeah
Správným?
Yeah

Text přidala bork

Video přidala bedasong

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Play to Win

Reklama

Gabrielle texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.