Playlisty Kecárna
Reklama

Eazy (ft. Son Lux) - text, překlad

playlist Playlist
Hook]
Easy, easy
Pull out your heart to make the being alone (yeah)
Easy, easy (talkin’ to my younger self)
Pull out your heart to make the being alone
/hook/
Jednoduchý, jednoduchý
Vytrhni si srdce, ať jsi sám (yeah)
Jednoduchý, jednoduchý (mluvím ke svému mladšímu já)
Vytrhni si srdce, ať jsi sám
[Verse 1]
Dear Gerald, you’re fourteen years and a truant
You’re trying to find your place, and figure out where you fit
You’re finna start rappin’ with a kid you went to school with
But, more on that later, right now you’re going through it
See, you’re going to have to prove that you ain't soft and you’re not stupid
And you gon’ have to scrap with some kids that you ain’t cool with
You got a short temper, just be careful when you lose it
You wanna be the man, but it’s gon’ take some time to prove it
You’ll fall in love, but she’s gon’ break your heart and put you through it
Fuck falling for that bullshit, you gon’ fall in love with music
You’re finna get arrested, almost fuck around and lose it
Spend days in juvy standing at the window, looking through it
Nothing in life is promised, not even free-time is
So, only chase dreams, and only chase commas
Won’t happen on its own, trust, trust, we’ve been through it
/1. verš/
Mílý Geralde, je ti čtrnáct a jsi za školou
Snažíš se najít si své místo, a přijít na to
kam zapadáš
Začínáš se poflakovat s tím děckem
ze školy
Ale, víc o tom později, zrovna teď si
tímhle procházíš
Hele, budeš muset dokázat že nejsi
měkkej a hloupej
A budeš muset odstřihnou nějaký lidi co
s nima nejsi v pohodě
Máš vznětlivou povahu, tak opatrně když
ztrácíš kontrolu
Chceš být muž, ale zabere to nějaký
čas to dokázat
Zamiluješ se, ale ona ti zlomí srdce
a nechá tě ať si tím projdeš
Kašlat na propadnutí týhle sračce, radši se zamiluj do hudby
Zatknou tě, skoro se zblázníš a
ztratíš to
Strávený dny v pasťáku u okna
hledění skrz něj
Nic v životě není jistý, ani volný čas
Tak, jenom honění se za sny a za prachama
To se nestane samo, věř, věř, my si tím
prošli
[Pre-Hook]
If it was easy, everyone would do it
This game is not…
/pre-hook/
Kdyby to bylo jednoduchý, udělal by to každej
Tahle hra není...
[Hook]
Easy, easy (Eazy)
Pull out your heart to make the being alone
Easy, easy
Pull out your heart to make the being alone
/hook/
Jednoduchý, jednoduchý (jednoduchý)
Vytrhni si srdce, ať jsi sám
Jednoduchý, jednoduchý
Vytrhni si srdce, ať jsi sám
[Spoken]
I mean, I was fucking up
I was seventeen, I was eighteen, just doing dumb shit
My moms made me move to New Orleans and shit, I went to school down there on a scholarship
I finally got my shit together, I started taking music seriously
Then it started to kinda pop off a little bit, almost
/mluvené/
Tím myslím, podělával jsem to
Bylo mi sedmnáct, bylo mi osmnáct, jenom jsem dělal blbosti
Moje máma mě přestěhovala do New Orleans a tak, chodil jsem tam do školy se stipendiem
Konečně jsem se dal dohromady, začal jsem brát
hudbu vážně
Pak to začalo trochu jít, skoro
[Verse 2]
Dear Gerald, 21, you think you’ve got it figured out
Got a big head from them labels trying to bring you out
'Til they passed on you, they ain’t see what they was missing out
On, that flight home gave you some shit to think about
Scrambling trying to figure out, went back to the drawing board
Know they say rejection’s only supposed to make you want it more
But, no lie, you contemplating quitting, walking out the door
But, what the fuck you supposed to do? This is all you’re living for
Really it was that and Dev, that was all you had
Paying rent by engineering other rappers at the pad
Barely getting by, hella broke, you was doing bad
Then “These Things Happened”, you finally seen a bag
You drove down the highway, a fork in the road
A normal life with her, or going for broke?
I seen an open lane and I drove straight through it
[Pre-Hook]
If it was easy, everyone would do it
This game is not…
/2. verš/
Milý Geralde, 21, myslíš si, že si na to
přišel
Máš velkou hlavu z těch značek, co se tě snaží
dostat
Dokud ti to nepředaj, nevidíš co zapomněli
prožít
Při letu domů jsem si nechal chvíli na
přemýšlení
Zmatenej snžením přijít na to, zpátky na
kreslící podložce
Vím, že jejich odmítnutí je určený jen k tomu
abys chtěl víc
Ale, žádný lži, uvažuješ nechat to bejt, odejít
ze dveří
Ale co bys sakra měl dělat? Tohle je všechno
pro co žiješ
Fakt to bylo tohle a Dev, všechno, co si měl
Placení nájmu makáním pro jiný rapery na
place
Sotva to ustát, děsně zničenej, vedl sis blbě
Pak "Staly Se Tyhle Věci", konečně si uviděl
batoh
Ujíždel si dálnicí, měnil sis život
Být normálně s ní, nebo se zničit?
Viděl jsem otevřenou cestu a jel jsem

/Pre-Hook/
Kdyby to bylo jednoduchý, udělal by to každý
Ale tahle hra není...
[Hook]
Easy, easy
Pull out your heart to make the being alone
Easy, easy
Pull out your heart to make the being alone
/Hook/
Jednoduchý, jednoduchý
Vytrhni si srdce, ať jsi sám
Jednoduchý, jednoduchý
Vytrhni si srdce, ať jsi sám
[Spoken]
I literally sold all my shit
I moved out of my place in New Orleans
I was bouncing around, living out of a suitcase
Crashing on friends’ couches
Living at air B&Bs and hotels
Trying to make the album
Trying to make When It’s Dark Out
If I could take it there, that’d be great
/mluvené/
Prodal jsem doslova všechny svý věci
Odstěhoval jsem se z New Orleans
Potloukal jsem se, nebyl nikde doma
Přespával na pohovkách u kámošů
Bydlel v levných hotelech
Snažil jsem se vytvořit album
Snažil se vytvořit When It's Dark Out
Kdybych se tam mohl vrátit, to by bylo skvělý
[Verse 3]
Dear Gerald, life changed since you dropped your second album
And Me, Myself & I just went 7x Platinum
Toured around the world, damn, you really had ‘em
But now you’re 27 and it’s time to be a legend
Back when it all started, grinding hard on that promo tour
Tired from the night before and the night before and the night before
Fuck it, tomorrow, gotta fly some more
Don’t complain, this is what you signed up for
You’re working for your family, managers, agents
They all want something different from you, tell them all patience
But, this one’s on you, the lonely quest of greatness
Been trying to be famous, been trying to be A-list
When you arrive, it will appear as if there’s nothing to it
But, you planted the seeds and you grew it
There’s people taking credit for success that they had nothing to do with
[Pre-Hook]
If it was easy, everyone would do it
This game is not…
/3. verš/
Milý Geralde, život se změnil co si vydal svoje
třetí album
A Me, Myself & I bylo 7krát platinový
Koncertoval po světě, damn, tys jim to
ukázal
Teď je ti 27 a čas být legendou
Zpátky, kde to všechno začalo, zoufání na tý
promo tour
Unavenej z tý noci předtím a z tý předtím
a z tý předtím
Kašlat na to, zítra, to poletím dál
Neremcej, tohle je čemu ses upsal
Pracuješ pro svou rodinu, manažery, agenty
Každej chce od tebe něco jinýho, řekni jim,
že to chce trpělivost
Ale, tohle je na tobě, osamělý úkol
velikosti
Snažil jsem se být slavnej, být mezi nejlepšíma
Když přijdeš ty, zdá se, že tu nic z toho
není
Ale, zasadil si semínko a postaráš se aby vyrostlo
Jsou tu lidi, který jsou uznáváni za úspěch se kterým nemají nic společného
/Pre-Hook/
Kdyby to bylo jednoduchý, udělal by to každej
Tahle hra není...
[Hook]
Easy, easy (Eazy)
Pull out your heart to make the being alone
Easy, easy
Pull out your heart to make the being alone
/Hook/
Jednoduchý, jednoduchý (Jednoduchý)
Vytrhni si srdce, ať jsi sám
Jednoduchý, jednoduchý
Vytrhni si srdce, ať jsi sám
[Spoken]
So now you’re here
What you gon’ do with it?
You know?
/mluvené/
Takže teď jsi tady
Co s tím uděláš?
Víš?
[Verse 4]
Make no mistake, listen it’s the life that I was chosen for
All I prayed for was an open door
I’ve been rich, I’ve been broke before
I’ve seen the floor
You try to put me in a box, I’ll box out like Okafor
And fuck being indecisive now I’m so for sure
And fuck Trump, it’s like “What the fuck we voted for?”
And most of y’all should probably party less and focus more
And if that line resonates, you’re probably who I wrote it for
Where will I go from here? "IDK"
They want me to architect Rome, in a day
Juice knew I was greatness when he looked at me
Right away, I’ve made platinum records that’ll never see the light of day
This is what the whole world’s been waiting for
The crowd’s jumping, going dumb till they break the floor
Come take a walk inside my mind, come and take a tour
I’m really not playing, what the fuck you take me for?
/4. verš/
Neudělat žádnou chybu, poslouchat že je to ten život pro který jsem byl vybrán
Všechno za co jsem se modlil byly otevřené dveře
Byl jsem bohatý, chudý předtím
Viděl jsem dno
Snažili jste se mě zavřít, boxem ven Okafor
A kašlat na to být nerozhodný, teď jsem si jistej
A kašlat na Trumpa je to jako "Co jsme to sakra
volili?"
A většina z vás by měla pravděpodobně míň chlastat a víc se soustředit
A jestli ti to zaznělo, tak víš pro koho jsem to
napsal
Kam odtud půjdu? "Nevím"
Chtěj abych postavil Řím, za den
Juice ten věděl, co ve mně je, když se na mě podíval
Právě jsem vytvořil platinovou desku co nikdy
neuvidí světlo světa
Tohle je na co celej svět čeká
Dav skáče, stává se tak hloupý až rozbijou
podlahu
Pojď si udělat procházku mojí hlavou, pojď se pořádně projít
Já vlastně nehraju, proč mě sakra tak
berete?
[Hook]
Easy, easy
Pull out your heart to make the being alone
Easy, easy
Pull out your heart to make the being alone
Easy
Easy
Easy
/Hook/
Jednoduchý, jednoduchý
Vytrhni si srdce, ať jsi sám
Jednoduchý, jednoduchý
Vytrhni si srdce, ať jsi sám
Jednoduchý
Jednoduchý
Jednoduchý

Text přidala opletalka1

Video přidala opletalka1

Překlad přidala Taia

Překlad opravila Taia

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Beautiful & Damned

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.