Playlisty Kecárna
Reklama

Mask Off - text, překlad

playlist Playlist
(Call it how it is
Hendrix
I promise, I swear, I swear
You heard, spit it, yo)
(Nazývaj to jakoby
Henrixem
Slibuju, přísahám, přísahám
Slyšeli jste, plivejte, yo)
Percocets, molly, Percocets
Percocets, molly, Percocets
Rep the set, gotta rep the set
Chase a check, never chase a bitch
Mask on, fuck it, mask off
Mask on, fuck it, mask off
Percocets, molly, Percocets
Chase a check, never chase a bitch
Don't chase no bitches
Percocety, molly, percocety
Percocety, molly, percocety
Zarapuj set, musím zarepovat set
Hoň kontrolu, nikdy nehoň děvku
Nasazená maska, ser na to, sundaná maska
Nasazená maska, ser na to, sundaná maska
Percocety, molly, percocety
Hoň kontrolu, nikdy nehoň děvku
Nehoň žádný mrchy
Two cups, toast up with the gang
From food stamps to a whole 'nother domain
Out the bottom, I’m the livin' proof (Super)
Ain't compromising, half a million on the Coupe
Drug houses, lookin' like Peru
Graduated, I was overdue
Pink molly, I can barely move
Ask about me, I’m gon' bust a move
Rick James, 33 chains
Ocean air, cruisin' Biscayne
Top off, that’s a liability
Hit the gas, boostin' my adrenaline
Dva šálky, připijme si na gangy
Z potravinářských známek do celé domény
Ze spodu jsem živný důkaz (Super)
Nekompromisní, půl milionu na Coupe
Drogové domy, vypadají jako Peru
Zaopatřený, měl jsem zpožděný
Růžová molly, stěží se hýbu
Ptej se na mě, udělám zvrhlý pohyb
Rick James 33 řetězů
Oceánský vzduch, křižující Biscayne
Mimo vrchol, tohle je závazek
Zasáhni plyn, zvyšující můj adrenalin
Percocets, molly, Percocets
Percocets, molly, Percocets
Rep the set, gotta rep the set
Chase a check, never chase a bitch
Mask on, fuck it, mask off
Mask on, fuck it, mask off
Percocets, molly, Percocets
Chase a check, never chase a bitch
Don't chase no bitches
Percocety, molly, percocety
Percocety, molly, percocety
Zarapuj set, musím zarepovat set
Hoň kontrolu, nikdy nehoň děvku
Nasazená maska, ser na to, sundaná maska
Nasazená maska, ser na to, sundaná maska
Percocety, molly, percocety
Hoň kontrolu, nikdy nehoň děvku
Nehoň žádný mrchy
Four door Maybach; I drive anything
Buy more rings, make ‘em go insane
(Oh my Lord, praise him be)
My guillotine, drank promethazine
Tec and beams, go to those extremes
Parliament, calamari Wednesday
Parlay in Vegas, we was in attendance
Before the business, Theodore lenses
Whole prescriptions, focus on the missions
Intermission, never take a break
Switch states, touch down, foreign plates
Ain’t no way, ain’t no fucking way
We call the play, we didn’t come to play
Rob the bank, we gon' rob the game
They gang, they gang, we gang, but they are not the same (Freebandz)
Čtyřdvířkový Maybach, řídím cokoliv
Kup víc prstenů, ať šílí
(Oh můj Pane, chvalte ho)
Má gilotina, pili jsme promethazine
Tec a signály, jdi do těch extrémů
Parlament, kalamári ve středu
Parlay ve Vegas, byli jsme v přítomnosti
Před businessem, Theodorovi objekty
Celé recepty, zaměřte se na mise
Pauza, nikdy si nedávejte pauzu
Změna stavů, dotek dna, cizí desky
Není to cesta, není to kurva cesta
Voláme hru, nepřišli jsme hrát
Vylup banku, vybrakujeme tu hru
Jsou gang, jsou gang, jsou gang, ale nejsou stejní
(Freebandz)
Percocets, molly, Percocets
Percocets, molly, Percocets
Rep the set, gotta rep the set
Chase a check, never chase a bitch
Mask on, fuck it, mask off
Mask on, fuck it, mask off
Percocets, molly, Percocets
Chase a check, never chase a bitch
Don't chase no bitches
Percocety, molly, percocety
Percocety, molly, percocety
Zarapuj set, musím zarepovat set
Hoň kontrolu, nikdy nehoň děvku
Nasazená maska, ser na to, sundaná maska
Nasazená maska, ser na to, sundaná maska
Percocety, molly, percocety
Hoň kontrolu, nikdy nehoň děvku
Nehoň žádný mrchy
Mask on, fuck it, mask off
Mask on, fuck it, mask off
Mask on, fuck it, mask off
Gas gone, never nod off
(Cold chills, prison cells)
(Oh my Lord, praise him be)
Nasazená maska, ser na to, sundaná maska
Nasazená maska, ser na to, sundaná maska
Nasazená maska, ser na to, sundaná maska
Plyn je pryč, nikdy se neodevzdávej
(Chladný klid, vězeňské cely)
(Oh můj Pane, chvalte ho)

Text přidal ten_pavel

Videa přidal ten_pavel

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Oficiální video vyšlo 5. května 2017, režíroval ho Colin Tilley a objevuje se v něm Amber Rose a DJ Esco. (DevilDan)
Reklama

FUTURE

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.