Playlisty Akce
Reklama

Sunday Bloody Sunday (U2 Cover) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I can't believe the news today
I can't close my eyes and make it go away.
How long, how long must we sing this song?
How long, how long?
'Cos tonight
We can be as one, tonight.
Dnes nemůžu uvěřit zprávám
Nemůžu zavřít oči a nechat to zmizet.
Jak dlouho, jak dlouho ještě musíme zpívat tenhle song?
Jak dlouho, jak dlouho?
Protože dnes večer
Můžeme být jako jeden, dnes večer.
Broken bottles under children's feet
Bodies strewn across the dead-end street.
But I won't heed the battle call
It puts my back up, puts my back up against the wall.
Rozbité lahve pod chodidly dětí
Těla roztroušená kolem slepé ulice
Ale já si nebudu všímat volání do boje
Štve mě to, štve mě to proti zdi
Sunday, bloody Sunday.
Sunday, bloody Sunday.
Sunday, bloody Sunday.
Sunday, bloody Sunday.
Oh, let's go.
Neděle, krvavá Neděle.
Neděle, krvavá Neděle.
Neděle, krvavá Neděle.
Neděle, krvavá Neděle.
Oh, jdeme.
And the battle's just begun
There's many lost, but tell me who has won?
The trenches dug within our hearts
And mothers, children, brothers, sisters
Torn apart.
A bitva právě začala
Mnoho je ztraceno, ale řekni mi kdo vyhrál?
Zákopy vykopané v našich srdcích
A matky, děti, bratři, sestry
Odtrhnuté od sebe
Sunday, bloody Sunday.
Sunday, bloody Sunday.
Neděle, krvavá Neděle.
Neděle, krvavá Neděle.
How long, how long must we sing this song?
How long, how long?
'Cos tonight
We can be as one, tonight.
Sunday, bloody Sunday.
Sunday, bloody Sunday.
Jak dlouho, jak dlouho ještě musíme zpívat tenhle song?
Jak dlouho, jak dlouho?
Protože dnes večer
Můžeme být jako jeden, dnes večer.
Neděle, krvavá Neděle.
Neděle, krvavá Neděle.
Wipe the tears from your eyes
Wipe your tears away.
I'll wipe your tears away.
I'll wipe your tears away.
I'll wipe your bloodshot eyes.
Sunday, bloody Sunday.
Sunday, bloody Sunday.
Setři slzy ze svých očí
Setři své slzy.
Já setřu tvé slzy.
Já setřu tvé slzy.
Já setřu tvé krví podlité oči.
Neděle, krvavá Neděle.
Neděle, krvavá Neděle.
And it's true we are immune
When fact is fiction and TV reality.
And today the millions cry
We eat and drink while tomorrow they die.
A je fakt že jsme imunní
Když skutečnost je fikcí a televize realitou.
A dnes miliony naříkají
Jíme a pijeme, zatímco oni zítra zemřou.
The real battle just begun
To claim the victory Jesus won
On...
Pravá bitva právě začala
Nárokovat si vítězství, které získal Ježíš
V...
Sunday, bloody Sunday
Sunday, bloody Sunday..
Neděli, krvavou Neděli
Neděli, krvavou Neděli..

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Monsters (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.