Playlisty Kecárna
Reklama

What The Fuck - text, překlad

playlist Playlist
Surprise, surprise - you know those pages you’d write?
One night, you were out, I was inside feeling sorry for myself
I drank from any bottle I could find...
I broke into your room, I tried on all your clothes, and I read every note
Překvapení, překvapení -znáš ty stránky které sis napsala?
Jednu noc, byla jsi pryč, já jsem se litoval
Pil jsem z každé láhve kterou jsem našel
Vloupal jsem se do tvého pokoje, vyzkoušel všechno tvoje oblečení a přečetl jsem každý nápis
Well, what the fuck happened to us?
What the fuck happened to us?
We used to be something - I can’t remember just what...
No, co se s námi sakra stalo?
Co se s námi sakra stalo?
Byli jsme něco - jen si nemůžu vzpomenout co..
We were born into the chandeliers like troubadours and saints
I said, “I don’t mind if it takes time, just wanna get away”
I wanna take her back to all the day when we were staying back
I’d lay my head upon your lap, I hope you never take it back...
Narodili jsme se do lustrů jako trubadúři a svatí
Řekl jsem, "Je mi jedno jestli to zabere čas, jen se chci dostat pryč"
Chci ji vzít zpátky do celého dne kdy jsme stáli zpátky
Položil bych si hlavu na tvůj klín, doufám, že to nikdy nevezmeš zpátky..
To my surprise, well, all those pages were bled white
So I stand corrected and relieved, drunk and uncomfortable in heels
I suppose that it makes sense you’d never run and tell your friend...
Oh, that you left too soon, found me dolled up in your room - I know just what you’d say
K mému překvapení, no, všechny ty stránky byly bíle zakrváceny
Tak jsem stál upraven a uklidněn, opitý a v nepohodlných podpatcích
Předpokládám, že dává smysl, že bys nikdy neběžela to říct tvému kamarádovi..
Oh, že jsi odešla moc brzy, našla mě zkrášleného v tvém pokoji - vím přesně co bys řekla
What the fuck happened to us?
What the fuck happened to us?
We used to be something...
Co se s námi sakra stalo?
Co se s námi sakra stalo?
Byli jsme něco..
If I could name just one thing that’s gonna haunt me
That’s gonna bleed me dry, that’s gonna bruise
It’d have to be the look upon your face when I came to pick you up, take you away
You just stood there in the hall waiting for me to call it off
Kdybych mohl říct jednu věc která mě bude strašit
Která mě nechá vykrvácet, která mě pohmoždí
Musel by to být pohled na tvou tvář když jsem tě přišel vyzvednout, vzít tě pryč
Jen jsi tam stála v hale čekajíc až to odvolám
What kind of selfish piece of shit would base a life on no regrets?
Would let the only one who ever understood me walk alone?
And I closed the door; I made it halfway down the hall
Something caught my eye and I fell apart.
Jaký druh sobeckého hajzla by založil život na žádných výčitkách?
By nechal jediného kdo mi kdy rozuměl jít samotného?
A já jsem zavřel dveře, zvládl jsem to do půl haly
Něco upoutalo mou pozornost a já jsem se rozpadl.
Well, there’s a picture on your dresser drawer and it doesn’t even look like me
But I swear to God, when the bombs went off, I wish we could have shined forever
I was there in the suit you made, you were beautiful, it was your birthday
And only for a night, we believed in magic.
No, je tu obrázek na zásuvce tvého prádelníku a ani se mi nepodobá
Ale přísahám Bohu, když bomby vybouchly, přál jsem si abychom mohli svítit navždy
Byl jsem tam v obleku, který jsi udělala, byla jsi nádherná, byly to tvé narozeniny
A jen jednu noc jsme věřili na kouzla
Do you remember when I woke you up to tell you I love you?
Do you remember when I woke you up to tell you I love you?...
Pamatuješ si jak jsem tě probudil abych ti řekl že tě miluji?
Pamatuješ si jak jsem tě probudil abych ti řekl že tě miluji?
Well, I still do. No, pořád tě miluji.
What the fuck happened to us?
What the fuck happened to us?
What the fuck happened to us?
What the fuck happened to us?
Co se s námi sakra stalo?
Co se s námi sakra stalo?
Co se s námi sakra stalo?
Co se s námi sakra stalo?
We used to be something - I can’t remember just what. Byli jsme něco - jen si nemůžu vzpomenout co.

Text přidala 1sisel1

Video přidala 1sisel1

Překlad přidala zomBee

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

What The Fuck (Live)

Reklama

Fun. texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.