Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The killer drove an ingot into each of his own eyes, then cut off his head"Vrah najel ingotem do vlastních očí, pak si odřízl hlavu
Captivated
In their hearts and souls
The fear and desire
Just won't let go
Uchvácen
V jejich srdcích a duších
Strach a touha
Prostě se nepouští
Naive as it seems
We all want control
You're paralysed
When panic sets in
Naivní se to zdá
Všichni chceme kontrolu
Jsi paralyzována
Když se panika rozpíná
Quietly you drown
In your sleep
Tiše se topíš
Ve svém spánku
We once had a passion
It all seemed so right
So young and so eager
No end in sight
But now we are prisoners
In our own hearts
Nothing seems real
It's all torn apart
Kdysi jsme měli vášeň
Všechno se zdálo v pořádku
Tak mladí a dychtiví
Konec v nedohlednu
Ale teď jsme vězni
V našich vlastních srdcích
Nic se nezdá reálné
Všechno je roztrhané
No-one knows
Where to draw he line
Accusations, a pledge
For resistance of mine
Nikdo neví
Kde tomu udělat přítrž
Obvinění, slib
Pro můj odpor
In power we trust
We can't get out
V moc věříme
Nemůžeme vypadnout
The time we spend fighting
The anger and hate
Hope for tomorrow
Is never too late
Čas trávíme bojem
Vztek a nenávist
Doufáme v zítřek
Nikdy není moc pozdě
We all turn to dust
On heaven's command
Time moves by fast
No second chance
Všichni se měníme v prach
Na příkaz nebe
Čas se hýbe rychle
Žádné druhé šance
We once had a passion
It all seemed so right
So young and so eager
No end in sight
But now we are prisoners
In our own hearts
Nothing seems real
It's all torn apart
Kdysi jsme měli vášeň
Všechno se zdálo v pořádku
Tak mladí a dychtiví
Konec v nedohlednu
Ale teď jsme vězni
V našich vlastních srdcích
Nic se nezdá reálné
Všechno je roztrhané

Text přidal KARI

Text opravil DevilDan

Video přidal KARI

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tactical Neural Implant

Reklama

Front Line Assembly texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.