Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Jesus...had days like this"
"Cyborgs - cybernetic organisms..."
"Machines with living human tissue and programmed to destroy"
Ježíš...měl takové dny"
"Kyborgové - kybernetické organismy..."
"Stroje s živoucí lidskou tkání
které jsou naprogramované na ničení"
The silence is deafening
Regression hangs in the air
A motionless world sits waiting
For new codes
Ohlušující ticho
Krok zpět visí ve vzduchu
Bezpohybový svět sedí a čeká
Na nové kódy
A war of technology
Threatens to ignite
Digital murder
The language of machines
Válka technologií
hrozí, že vypukne
Digitální vražda
Jazyk strojů
Chorus:
Mesmerised by a decade of faith
Flowers and remorse
A fading vision lost in time
Tragedy on course
Uchvácen desetiletím víry
Květiny a lítost
Blednoucí vize ztracená v čase
Probíhá tragédie
Synthetic conspiracy
Masters of the human race
The mind now knows
New levels of fear
Syntetické spiknutí
Páni lidské rasy
Mysl teď zná
Nové úrovně strachu
Implanted brain cells
Control is gone
We seem to believe
Truth is regression
Implantované mozkové buňky
Ztracená kontrola
Vypadá to, že věříme,
že pravda je krok zpět
The tension shows
The tension shows
Napětí ukazuje
Napětí ukazuje
"A quantum leap forward" "kvantový skok vpřed"
(Chorus) Uchvácen desetiletím víry
Květiny a lítost
Blednoucí vize ztracená v čase
Probíhá tragédie
"Full OCP binary cyborg technology"
"State of the art destructive capabilities"
"Commanded by a unique combination of software and organic systems" (12" only)
"Jesus...had days like this"
"Kompletní OCP binární technologie kyborga"
"Nejmodernější destruktivní schopnosti"
"Ovládané ojedinělou kombinací softwaru
a organického systému" (jen 30 cm)
"Ježíš...měl takové dny"
The target we seek
Slowly comes into sight
The countdown begins
For launch into hell
Cíl který hledáme
Pomalu vejde do zorného pole
Odpočítávání začíná
Pro odpal do pekla
The tension begins Napětí začíná
(Chorus) Uchvácen desetiletím víry
Květiny a lítost
Blednoucí vidění ztracené v čase
Probíhá tragédie
"State of the art destructive capabilities" "Nejmodernější destruktivní schopnosti"
The kill is swift
It makes no sound
Aggression take its toll
Rhythm of violence
Cuts through the air
There's no more control
The sky turns brighter, a evil red
Missiles fly through the air
Shattered dreams
Shattered hopes
There's bodies everywhere
Vražda je rychlá
Beze zvuku
Agrese si vybírá svou daň
Rytmus násilí
Se prořezává ovzduším
Už není žádná kontrola
Nebe se rozjasní, ďábelská červená
rakety prolétávají vzduchem
Rozbité sny
Rozbité naděje
Těla leží všude
"Bwahahaha"
"State of the art destructive capabilities"
"Muahahahaha"
"Nejmodernější destruktivní schopnosti"

Text přidal KARI

Video přidal KARI

Překlad přidal rogerone

Překlad opravil defectus

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tactical Neural Implant

Reklama

Front Line Assembly texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.