Playlisty Kecárna
Reklama

If You're Happy - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I think you think I'm someone else
Maybe it's me and you've been myself
And this is only a cry for help
You said watch me fade away.
Myslím, že si myslíš, že jsem někdo jiný
Možná to jsem skutečně já a ty jsi se proměnila ve mne
A tohle je jenom pláč o pomoc
Řekla jsi: "Dívej se, jak mizím."
She's cleaning out the closets
Because there's not much more to keep
Well I am laying on the bathroom floor
I choke myself to sleep.
Vyklízí skříně,
Už tam není mnoho věcí k ponechání
A já ležím na podlaze v koupelně
Dusím se, abych usnul.
You can not explain to someone
who will never understand
Because I just jumped out your window
and I can not wait til I land.
Nemůžeš to vysvětlovat člověku
Který tomu nikdy opravdu neporozumí
Protože jsem právě vyskočil z tvého okna
A nemůžu se dočkat dopadu.
I need to stop playing out relationships
inside of my head.
Because every one of my memories
is filled with shit you never even said.
Musím si přestat představovat vztahy ve své hlavě.
Protože každá má vzpomínka je vyplněná žvásty
co jsi nikdy ani neřekla.
And I fell in love with a girl who I will never see again.
It makes me sad in my head
to think how happy we could have been.
A já se zamiloval do dívky, kterou už nikdy neuvidím.
V hlavě je mi z toho smutno
když přemýšlím nad tím, jak šťastní jsme mohli být.
And now it's hard to sing along
when you never knew the words
'cause I swear you're talking lies
and you could swear that I misheard.
A teď je těžké co i jem zpívat
když jsi nikdy nevěděla ty slova
Přísahám, že jenom lžeš
A ty bys mohla přísahat,
že jsem ty lži přeslýchal.
And now the ship, it's going down
And I am not sure what to think
Well I am going back to bed
'Cause I refuse to watch her sink.
A teď jde naše loď ke dnu
Nevím jistě, co si myslet
Tak jdu raději zpátky do postele
Odmítám se dívat, jak se potápí.
We'll buy balloons, we'll let them go.
When I get back, I'll let you know
that everything will be the same.
You can't deny what you can't change.
Koupíme si balónky a necháme je jít.
Když se vrátím, dám ti vědět
že všechno bude pořád stejné.
Nemůžeš popřít to, co nedokážeš změnit.
And if you're happy, well then, you're happy.
We could leave it all at that.
Pretend you're happy and I'll be happy.
Then I'll try to make it back.
A pokud jsi šťastná, dobře, klidně buď.
Mohli bychom to tak nechat.
Předstírej, že jsi šťastná a já budu taky.
Pak se pokusím to zase urovnat.
Now she's cleaning out the closets
because there's not much more to keep
Well I am laying on the bathroom floor
I choke myself to sleep.
Vyklízí skříně,
Už tam není mnoho věcí k ponechání
A já ležím na podlaze v koupelně
Dusím se, abych usnul.
You can not explain to someone
who will never understand
Because I just jumped out your window
and I can't wait til I land.
Nemůžeš to vysvětlovat člověku
Který tomu nikdy opravdu neporozumí
Protože jsem právě vyskočil z tvého okna
A nemůžu se dočkat dopadu.
And now the ship, it's going down
And I am not sure what to think
Well I am going back to bed
'Cause I refuse, I refuse, to watch her sink.
A teď jde naše loď ke dnu
Nevím jistě, co si myslet
Tak jdu raději zpátky do postele
Odmítám, odmítám se dívat, jak jde ke dnu.

Text přidala dennyxd

Video přidal Alheiza

Překlad přidala dennyxd

Překlad opravila dennyxd

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I Hate My Friends

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.