Playlisty Kecárna
Reklama

Funny You Should Ask - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The good thing about this cast is I can still hold a knife
So if you ever twist my arm again I'll be sure to put up a fight
You see I just don't wanna do the things that you want me to do
But I'm a sucker, so I do them cause I am still in love with you
Ta dobrá věc na téhle sádře je ta, že pořád můžu držet nůž
Takže jestli mi někdy znova zkroutíš ruku, určitě se dám do boje
Víš, prostě nechci dělat ty věci, které po mně chceš, abych dělal
Ale jsem hlupák, takže je dělám, protože jsem do tebe pořád zamilovaný
She said
"Honey, y'gotta learn that love is simple just like mud.
If you play the dirt, then I'll play the water. All we gotta do is touch"
Řekla
"Zlato, musíš se naučit, že láska je prostá jako bláto
Pokud budeš hlína, pak já budu voda, vše, co musíme dělat, je dotknout se"
Cause I was young, I thought I didn't have to care about anything
But I'm older now and know that I should
Cause I was young, I thought I didn't have to care about anything
But I'm older now and know that I should
Protože jsem byl mladý, myslel jsem, že nemusím mít o nic zájem
Ale teď jsem starší a vím, že bych měl
Protože jsem byl mladý, myslel jsem, že nemusím mít o nic zájem
Ale teď jsem starší a vím, že bych měl
And it's freezing
And I am watching you shovel snow off a driveway across from my parent's home
Now it's summer (now it's summer)
And you are laying out on your lawn
You look so sexy, Chelsea, with your polka dot bikini on
A mrzne
A sleduji, jak shrabáváš sníh z příjezdové cesty
Naproti domu mých rodičů
Teď je léto
A ty ležíš na tvém trávníku
Vypadáš tak dobře, Chelsea, v tvých puntíkovaných bikinách
Come on, Chelsea, speak a little French to me
Heard you spent two whole semesters drinking wine
While I was stuck in Jersey trying to save some money
I guess I'm just another thing you left behind
No tak, Chelsea, řekni mi něco francouzsky
Slyšel jsem, že si strávila dva semestry pitím vína
Zatímco jsem byl uvízlý v Jersey, snažící se našetřit
nějaké peníze
Hádám, že jsem jen další věc, kterou jsi nechala za sebou
But you were young, you thought you didn't have to care about anyone
But you're older now and wish that you could
Cause you were young, you thought you didn't have to care about anyone
But you're older now and know that you should
Ale byla jsi mladá, myslela jsi, že nemusíš mít o nikoho zájem
Ale teď jsi starší a přeješ si, abys mohla
Protože jsi byla mladá, myslela jsi, že nemusíš mít o nikoho zájem
Ale teď jsi starší a víš, že bys měla
It's funny you should ask
Cause I don't remember
It's funny you should ask
I coulda been a contender
Je vtipný, že se musíš ptát
Protože si to nepamatuji
Je vtipný, že se musíš ptát
Mohl jsem být uchazeč
1,2,3! Everyone say cheese!
Thought you got the best of me
Turns out it was a video
Me and my best friend, me and my cousins
Sitting there smiling
Turns out it was a video
1,2,3! Všichni řekněte "Sýr"!
Myslel jsem, žes měla ze mě to nejlepší
Ukázalo se, že to bylo video
Mě a mého nejlepšího kamaráda, mě a mých příbuzných
Sedící a usmívající se
Ukázalo se, že to bylo video
Cause I was young, I thought I didn't have to care about anything
But I'm older now and know that I should
Cause I was young, I thought I didn't have to care about anything
But I'm older now and know that I should
Protože jsem byl mladý, myslel jsem, že nemusím mít o nic zájem
Ale teď jsem starší a vím, že bych měl
Protože jsem byl mladý, myslel jsem, že nemusím mít o nic zájem
Ale teď jsem starší a vím, že bych měl
It's funny you should ask
Cause I don't remember
It's funny you should ask
I coulda been a contender
It's funny you should ask
No I will not surrender
It's funny you should ask
Cause I don't remember
Je vtipný, že se musíš ptát
Protože si to nepamatuji
Je vtipný, že se musíš ptát
Mohl jsem být uchazeč
Je vtipný, že se musíš ptát
Ne, nevzdám se
Je vtipný, že se musíš ptát
Protože si to nepamatuji

Text přidala dennyxd

Video přidala Lenculka

Překlad přidala IrogamiCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Talon Of The Hawk

Reklama

The Front Bottoms texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.