Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
We live in a time where morality does not exist
We trade our broken souls for temporary comfort
Desiring everything we don't deserve
So we're cutting corners, making numbers, calling it survival
Žijeme v době, kde morálka neexistuje
Obchodujeme se svými zlomenými dušemi pro dočasné pohodlí
Toužíme po všem, co si nezasloužíme
Takže odřezáváme rohy, tvoříme čísla, nazýváme to přežíváním
Delusion of evil, nothing can change us now
Servants to pure greed, hoping we don't go to hell
Zklamání zla, nic nás teď nemůže změnit
Služebníci čisté chamtivosti, doufající, že nepůjdeme do pekla
Take a good look at our past and realise we have not changed
Corruption is rampant, this was meant to be our golden age
Human nature is unquestionably spiteful
We'd rather take and kill than care for one another
Convinced that this is all that life consists of
We fall back into the fold and watch our world burn
Dobře se podívej na naší minulost a uvědom si, že jsme se nezměnili
Korupce je nekontrolovatelná, měl to být náš zlatý věk
Lidská nátura je nepochybně zlomyslná
Radši bereme a zabíjíme, než se staráme o druhé
Přesvědčeni, že tohle je všechno, z čeho se skládá život
Padáme zpátky do záhybu a sledujeme náš svět hořet
It's burning for us
Our lives are a lie
Nothing will change
Hoří pro nás
Naše životy jsou lží
Nic se nezmění
We once had hope that we could be a better species
Temptation spreads in the way of a sick disease
Only the few can hope to overcome the illness
Gradually it shall thrive and consume us all
Kdysi jsme měli naději, že jsme mohli být lepší druh
Pokušení se šíří způsobem špatné nemoci
Jenom pár doufá v překonání nemoci
Postupně prospívá a získává nás všechny
We are tainted Jsme poskvrněni
Only we have the strength to admit that we're lost in a false and adverse state of mind
Intertwined where we try to subside all the crimes we decide that are right and a benefit to mankind
We just want to live out our lives
Jenom my máme sílu přiznat, že jsme ztraceni ve falši a nepříznivém stavu mysli
Propleteni tam, kde se snažíme zlikvidovat všechny zločiny, které rozhodujeme, že jsou dobré a prospěšné pro lidstvo
Jen chceme žít naše životy
This destructive path that we walk
Only leads to our end
Should we turn away
We will never look back
Tahle destruktivní cesta, po které jdeme
Vede jen k našemu konci
Měli bychom se otočit
Nikdy se neohlédneme

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Golden Age - Single

Reklama

From Sorrow To Serenity texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.