Playlisty Kecárna
Reklama

Two Sides Of Me - text, překlad

Isn’t it funny how
the less I spend life awake
the more I’m wasting away
and isn’t it funny how
things change
Není to vtipné jak
Čím méně trávím život vzhůru
Tím více chřadnu
A není vtipné jak
Se věci mění
Life is painful and short one moment then it’s gone
wasted living in shelter left alone and so withdrawn
I’m a mix of emotion
you can’t comprehend
what it’s like to have nothing in this world to defend
Život je bolestivý a krátký, jedna chvíle a je pryč
Strávená žitím ve skrýši, zůstal jsem sám a tak uzavřený
Jsem směsicí emocí
Nemůžeš pochopit
Jaké to je nemít co v tomto světě chránit
There’s always been two sides of me
Promises made that will never stay
There’s always been two sides of me
(Two sides of me, Two sides of me)
Vždy jsem měl dvě tváře
Dané sliby nikdy nezůstanou
Vždy jsem měl dvě tváře
(Dvě mé tváře, dvě mé tváře)
Isn’t it funny how
all these years of resent
have no effect on torment in my head
and isn’t it funny how
things end
Není vtipné jak
Všechny ty roky odporu
Nemají efekt na trápení v mé hlavě
A není vtipné jak
Věci končí
Persist
with strength to continue
with strength to exist
Persist
give meaning to this
Vytrvej
Se silou pokračovat
Se silou existovat
Vytrvej
Dej tomuto smysl
There’s always been two sides of me
Promises made that will never stay
There’s always been two sides of me
(Two sides of me, Two sides of me)
Vždy jsem měl dvě tváře
Dané sliby nikdy nezůstanou
Vždy jsem měl dvě tváře
(Dvě mé tváře, dvě mé tváře)
It’s getting less funny now
the only laughing I hear
is the voice in my ear from your ghost
It’s less and less funny when you start letting go
Začíná to nebýt vtipné
Jediný smích co slyším
Je hlas v mé uchu od tvého ducha
Je to čím dál méně vtipné, když začínáš odcházet
Another year passes by
inside I slowly die
my mind is constantly racing
as I question why
Destined lost and unguided
I’ll stand here alone
On the edge of forever
in this place I call home
Další rok končí
Uvnitř pomalu umírám
Moje mysl konstantně uhání
Když se ptám proč
Odsouzen ke ztracení a nevedení
Stále tu budu stát sám
Na hranici věčnosti
V místě které říkám domov
Persist
with strength to continue
with strength to exist
Persist
give meaning to this
give meaning to this
Vytrvej
Se silou pokračovat
Se silou existovat
Vytrvej
Dej tomuto smysl
Dej tomuto smysl
Too many times,
I’ve lost all my will and the life from my eyes
At the end of the tunnel I'm expecting a light…
Tolikrát
Jsem ztratil všechnu svou vůli a život z mých očí
Na konci tunelu očekávám světlo...
Keep your head held high. Drž svou hlavu nahoře
There’s always been two sides of me
Promises made that will never stay
There’s always been two sides of me
(Two sides of me, Two sides of me)
Vždy jsem měl dvě tváře
Dané sliby nikdy nezůstanou
Vždy jsem měl dvě tváře
(Dvě mé tváře, dvě mé tváře)

Text přidala palmemiriam

Text opravil DevilDan

Video přidala palmemiriam

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The New Era EP

Reklama

From Inside texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.