Playlisty Kecárna
Reklama

Riders in the Sky - text, překlad

playlist Playlist
I can see the worlds decline
All turned to dust
Our home is a fading light
Vidím jak světy umírají
Vše se změnilo v prach
Náš domov je mizící světlo
Poisonous haze covers what's left behind
Terminus, end of days
Jedovatý opar zakrývá co zbylo
Konečná, konec dní
The saving above
Is waiting for us
Between all the stars
A new realm is yours
Záchrana nad námi
Na nás čeká
Mezi všemi hvězdami
Nová říše je tvá
Riders in the sky across the universe
We've already reached the point of no return
Riders in the sky flying through space and time
To rise again beyond the horizon line
Jezdci na nebi, napříč vesmírem
Už jsme dosáhli bodu odkud není návratu
Jezdci na nebi, skrz vesmír a čas
Znovu povstanou za linií horizontu
We chase the black holes
And ride on solar flares
Scanning that darkness day by day
Pronásledujeme černé díry
A jedeme na slunečních erupcích
Den za dnem prozkoumáváme temnotu
To find a new born world
In the outer space
To give us life, to give us faith
Aby jsme našli novorozený svět
Ve vnějším vesmíru
Aby nám dal život, aby nám dal víru
We dive into the void
To find another world
Well safeguard our future
To ascend once again
Ponoříme se do prázdna
Aby jsme našli další svět
Zabezpečíme naši budoucnost
Aby jsme znovu stoupali
Riders in the sky across the universe
We've already reached the point of no return
Riders in the sky flying through space and time
To rise again beyond the horizon line
Jezdci na nebi, napříč vesmírem
Už jsme dosáhli bodu odkud není návratu
Jezdci na nebi, skrz vesmír a čas
Znovu povstanou za linií horizontu
Surrounded by cosmic and deadly radiation
We hold on in a vacuum, we fight until the wire
Imprisoned by coldness, waiting for our salvation
Discovered star clusters, into the unknown we dive
Darkness... is falling
Obklopeni vesmírem a smrtelnou radiací
Vytrváme ve vakuu, bojujeme do drátu
Uvězněni chladem, čekáme na naši spásu
Objevili jsme shluky hvězd, do neznáma se potápíme
Temnota...padá
Riders in the sky across the universe
We've already reached the point of no return
Riders in the sky flying through space and time
To rise again beyond the horizon line
Beyond the horizon line...horizon line
Jezdci na nebi, napříč vesmírem
Už jsme dosáhli bodu odkud není návratu
Jezdci na nebi, skrz vesmír a čas
Znovu povstanou za linií horizontu
Za linií horizontu...linií horizontu

Text přidala Moonscream

Video přidala Moonscream

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Master of Light

Reklama

Freedom Call texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.