Playlisty Kecárna
Reklama

Palace of Fantasy - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Lost in the shadows
Where the claws of evil are waiting
Shades of treason
In a land of coldness - Forever
Ztracen ve stínech
Kde čekají pařáty zla
Odstíny zrady
V zemi chladu - navždy
I'm the one who defends the world
One step closer to the end
I'm the one who prevents the curse
One step closer to the end
Já jsem ten kdo brání svět
Jeden krok blíž ke konci
Já jsem ten kdo odvrací kletbu
Jeden krok blíž ke konci
When I come to my land of fantasy
Where I fly on wings of harmony
All my passions inflame
When I come to my land of fantasy
Fly away from the shades of misery
Hope and passion remain
Až přijdu do své země fantazie
Kde létám na křídlech harmonie
Všechny mé vášně se rozhoří
Až přijdu do své země fantazie
Odletět od stínů utrpení
Naděje a vášeň zůstavají
Back into reality
I'm facing greed and hate
In touch with danger all the time
It's hiding everywhere
Searching for a mystery
Somewhere in the night
A journey to my history
I'm standing up to fight
Zpět do reality
Čelím chamtivosti a nenávisti
Celou dobu ve spojení s nebezpečím
Schovává se všude
Hledání tajemství
Někde v noci
Cesta k mé historii
Vstávám k boji
Fighting for honour
I'm praying for survival
I'm facing the end of the world
Bojující za čest
Modlím se za přežití
Čelím konci světa
Fathers in heaven
Are steering my future
And telling me tales from the past
Otcové v nebi
Řídí mojí budoucnost
A říkají mi příběhy z minulosti
Almighty kingdom
I'll never surrender
That fires of passion remain
Všemocné království
Nikdy se nevzdám
Ohně vášně zůstávají

Text přidal phyrokar010

Video přidal phyrokar010

Překlad přidala Moonscream

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Crystal Empire

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.