Playlisty Kecárna
Reklama

Masters Of Light - text, překlad

playlist Playlist
From fear I deny
What I've seen in the night
Darkness around me
A Grimm's tale or the truth without fail
A phobia is rising now
Ze strachu popírám
Co jsem viděl v noci
Temnota okolo mě
Příběh Grimmů nebo pravda bez neúspěchu
Fobie znovu stoupá
All singing...oh
No more we fight, no more we'll die
Všichni zpívají..oh
Už žádný boj, už víckrát nezemřeme
I stare in the eye of a storm that is near
Enclosing darkness
An unseen wall, a dungeon of soul
Arising out of silence...now
Zírám do oka bouře, která je blízko
Uzavírající se temnota
Neviděná zeď, žalář duše
Teď stoupá z ticha
Demons riding the storm of evil
A world at war, the devil's home
Démoni jedou na bouři zla
Svět ve válce, ďáblův domov
A blaze in the distance a magical sign
In flames arising
Masters of light, heroes of might
The march of giants has begun
Záře v dálce je kouzelným znamením
V plamenech stoupá
Pánové světla, hrdinové moci
Pochod obrů začal
Forces unite fighting the evil
Masters of light tear down the wall
Síly se spojují a bojují se zlem
Pánové světla strhnou zeď
Freedom for all
Here we are, the masters of the light
Darkness will fall
Here we are, here we are
All singing...
Svobodu pro všechny
Tady jsme, pánové světla
Temnota padne
Tady jsme, tady jsme
Všichni zpíváme....
Oh, a hymn for revolution
Oh, the tunes of war are calling
Oh, hymna pro revoluci
Oh, tóny války volají
Master, master, masters of the light
Masters of the light
Pán, pán, pánové světla
Pánové světla
A lake full of lies
Under blood red skies
A war that leads to nowhere
The spirit of hope is reigning the land
The march of giants has begun
Jezero plné lží
Pod krvavě rudou oblohou
Válka, která vede nikam
Duch naděje vládne zemi
Pochod obrů začal
Forces unite fighting the evil
Masters of light tear down the wall
Síly se spojují a bojují se zlem
Pánové světla strhnou zeď
Freedom for all
Here we are, the masters of the light
Darkness will fall
Here we are all singing
Svobodu pro všechny
Tady jsme, pánové světla
Temnota padne
Tady jsme a zpíváme
Oh, a hymn for revolution
Oh, the tunes of war are calling
No more we fight, no more we'll die
Oh, hymna pro revoluci
Oh, tóny války volají
Už žádný boj, už víckrát nezemřeme
Here we are, the masters of the light Tady jsme, pánové světla
Oh, a hymn for revolution
Oh, the tunes of war are calling
No more we fight, no more we'll die
Oh, hymna pro revoluci
Oh, tóny války volají
Už žádný boj, už víckrát nezemřeme
Here we are, the masters of the light
Oh, a hymn for revolution
Oh, the tunes of war are calling
No more we fight, no more we'll die
Tady jsme, pánové světla
Oh, hymna pro revoluci
Oh, tóny války volají
Už žádný boj, už víckrát nezemřeme

Text přidala Moonscream

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Master of Light

Reklama

Freedom Call texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.