Playlisty Kecárna
Reklama

Hail the Legend - text, překlad

playlist Playlist
We're on the way to a holy land
Our soul is bound by an ancient right of ban
To be redeemed we have to die
We're living only once to glorify
Jsme na cestě do svaté země
Naše duše je spoutaná dávným právem zákazu
Aby byla vykoupena musíme zemřít
Žijeme pouze jednou aby jsme velebili
Our force awakens by the rise of the moon
Born of fire we'll live and die by the sword
Naše síla se probouzí s východem měsíce
Narozeni z ohně, budeme žít a umírat mečem
Armageddon lies ahead
And god the righteous leads us on our way
Armagedon leží před námi
A sprvedlivý bůh nás vede na naší cestě
A legend lives on, a legion of light
Like brothers we walk side by side
Hail the crown, a kingdom will come
We are legion, we are one
Legenda žije dál, legie světla
Jako bratři pochodujeme bok po boku
Sláva koruně, království přijde
Jsme legie, jsme jeden
The troops endeavor on, the will to survive
Reinforce the alliance, hold on side by side
Vojáci se snaží, vůle přežít
Posila aliance, vydržte bok po boku
And soon we'll take our final breath
With burning hearts we'll hold out till the end
A brzy vydechneme naposledy
S hořícími srdci budeme držet až do konce
A legend lives on, a legion of light
Like brothers we walk side by side
Hail the crown, a kingdom will come
We are legion, we are one
Legenda žije dál, legie světla
Jako bratři pochodujeme bok po boku
Sláva koruně, království přijde
Jsme legie, jsme jeden
Hope is the last thing to die
We'll carry on the flame
And bring back the light.... We bring back the light
Naděje je poslední věc, ktrá zemře
Poneseme plamen
A vrátíme světlo...Vrátíme světlo
A legend lives on, a legion of light
Like brothers we walk side by side
Hail the crown, a kingdom will come
We are legion, we are one
Legenda žije dál, legie světla
Jako bratři pochodujeme bok po boku
Sláva koruně, království přijde
Jsme legie, jsme jeden
A legend lives on, a legion of light
Like brothers we walk side by side
Hail the crown, a kingdom will come
We are legion, we are one
Legenda žije dál, legie světla
Jako bratři pochodujeme bok po boku
Sláva koruně, království přijde
Jsme legie, jsme jeden

Text přidala Moonscream

Video přidala Moonscream

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Master of Light

Reklama

Freedom Call texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.