Playlisty Kecárna
Reklama

Emerald Skies - text, překlad

playlist Playlist
When the days close in
And shadows drown the land
Where the shore of the ocean recedes
To melancholic spaces
Když se dny končí
A stíny topí zemi
Kde pobřeží oceánu ustupuje
Do melancholických prostor
It was the darkness that swallowed the beauty of day
- The darkness comes closer -
All visions and dreams left away
Hand in hand we can find our (way) back home
Byla to temnota, která spolkla krásu dne
-Temnota přichází blíž-
Všechny vize a sny odešly
Ruku v ruce můžeme najít naši (cestu) zpět domů
Let's fly high over the rainbow
And along to the emerald skies
Let's find the key of salvation
You're receiving an answer to life
Leťme vysoko přes duhu
A podél smaragdové oblohy
Pojďme najít klíč ke spáse
Dostáváš odpověď k životu
See the glance of dawn
A flaming romance
And the shades of the ardent sun
Leave sentimental graces
Zři na pohled na úsvit
Ohnivá romance
A odstíny žhavého slunce
Nechávají sentimentální milosti
- And the darkness comes closer -
It was the sadness that darkened the glory of day
- The darkness comes closer -
All visions and dreams will come true
Hand in hand we will find our (way) back home
- A temnota přichází blíž-
Byl to smutek, kdo zatemnil slávu dne
-Temnota přichází blíž-
Všechny vize a sny odešly
Ruku v ruce můžeme najít naši (cestu) zpět domů
Let's fly high over the rainbow
And along to the emerald skies
Let's find the key of salvation
You're receiving an answer to life
Leťme vysoko přes duhu
A podél smaragdové oblohy
Pojďme najít klíč ke spáse
Dostáváš odpověď k životu
Let's fly high over the rainbow
And along to the emerald skies
Let's find the key of salvation
You're receiving an answer to life
Leťme vysoko přes duhu
A podél smaragdové oblohy
Pojďme najít klíč ke spáse
Dostáváš odpověď k životu
Let's fly to the end of the rainbow
On our quest for eternal life
Tap at the door to a place called salvation
And you'll find the right way to go
Leťme vysoko přes duhu
Na naší cestě za věčným životem
Zaklepej na dveře k místu zvanému spása
A najdeš správnou cestu kam jít

Text přidala Moonscream

Video přidala Moonscream

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Master of Light

Reklama

Freedom Call texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.