Playlisty Kecárna
Reklama

Why - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

How many times
do I have to try to tell you?
That I’m sorry
for the things I’ve done
Kolikrát
se musím snažit ti říct
Že se omlouvám
za věci, co jsem udělal
But when I start
to try to tell you
That’s when you
have to tell me
Ale když začnu
se snahou ti to říct
To je tehdy,
kdy mi musíš říct
Hey, this trouble
only just begin
I tell myself
too many times
Hej, tyhle trable
teprve začaly
Říkám si
příliš mnohokrát
Why don’t you learn
to keep your mouth shut?
That’s why it hurts so bad
to hear the words
Proč se nenaučíš
držet zavřenou pusu?
To je důvod, proč to bolí tak moc
slyšet ta slova
Keep on falling from your mouth
Falling from your mouth
Falling from your mouth
Stále padající z tvé pusy
Padající z tvé pusy
Padající z tvé pusy
Tell me why
Why?
Řekni mi proč
Proč?
I may be mad
I may be glad
I may be viciously unkind
But I still can read what you are thinking
What you are thinking
What you thinking
Můžu být šílený
Můžu být rád
Můžu být zlomyslně krutý
Ale stále můžu číst, co si myslíš
Co si myslíš
Co si myslíš
I’ve heard it said too many times
You be better off
Besides, why can’t you see
this boat is sinking?
This boat is sinking
Slyšel jsem to říct příliš mnohokrát
Bude ti lépe
Kromě toho, proč nemůžeš vidět,
že tenhle člun se potápí?
Tenhle člun se potápí
Let’s go down to Waters Edge
We can cast away these stones
Some things are better left unsaid
Pojďme dolů do Waters Edge
Můžeme odválet tyhle kameny
Některé věci jsou lepší ponechány nevyřčené
They still turn me inside out
Turn me inside out
Turn me inside out
Stále mě převracejí uvnitř naruby
Převracejí mě uvnitř naruby
Převracejí mě uvnitř naruby
Tell me why
Tell me why
Řekni mi proč
Řekni mi proč
You tell me
This is a book I never read
The words I never said
The path I’ll never tread
The dreams I’ll dream instead
The drink I step and spilled
Tears that we shed
The fear, Madrid
The conscious inside my head
Řekni mi
Tohle je kniha, kterou nikdy nečtu
Slova, která nikdy neříkám
Cesta, na kterou nikdy nešlápnu
Sny, které místo toho budu snít
Nápoj, s nímž jsem šel a rozlil ho
Slzy, které proléváme
Strach, Madrid
Uvědomění v mé hlavě
These are the years we spent
This is what they represent
This is how I feel
Do you even know I feel?
Cause if you know
I don’t think you know
How can you know?
You never ask me
Why
Toto jsou ty roky, které jsme strávili
Toto je, co reprezentují
Toto je, jak se cítím
Víš vůbec, že cítím?
Protože jestli víš
Nemyslím, že víš
Jak bys mohla vědět?
Nikdy si se mě nezeptala
Proč

Text přidala Alternatives

Text opravila Beornottobe

Video přidala Alternatives

Překlad přidala Beornottobe

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Scars And Stories

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.