Playlisty Kecárna
Reklama

Heartless - text, překlad

playlist Playlist
In the night, I hear 'em talk,
the coldest story ever told
Somewhere far along this road,
he lost his soul to a woman so heartless...
How could you be so heartless?
Oh... How could you be so heartless?
V noci, slyším je povídat
Nejchladnější příběh, který byl kdy řečený
Někde na téhle cestě,
Ztratil svoji duši pro ženu tak bezcitnou..
Jak můžeš být tak bezcitná?
Oh..Jak můžeš být tak bezcitná?

How could you be so,
cold as the winter wind when it breeze, yo
Just remember that you talkin' to me though
You need to watch the way
you talkin' to me, yo
I mean after all the things
that we've been through
I mean after all the things
we got into
Yall know of some things
that you ain't told me
Yall did some things
but that's the old me
And now you wanna get me back
and you gon' show me
So you walk around like you don't know me
You got a new friend, well I got homies
In the end it's still so lonely

Jak můžeš být tak,
chladná jako když fouká studený zimní vítr
Jen si pamatuj, že stejně ke mě mluvíš
Potřebuješ vidět ten způsob
jakým se mnou mluvíš, yo
Myslím, po všech těch věcech,
kterými jsme si prošli
Myslím,po všech těch věcech,
do kterých jsme se dostali
Hej, znám ty věci,
které jsi mi neřekla
Hej, udělal jsem nějaké věci,
ale to je moje staré já
A teď mě chceš zpátky
a chceš mi ukázat
Tak chodíš kolem mě, jako kdyby jsi mě neznala
Máš nového přítele, dobře já mám homies
Ale na konci je to pořád tak osamělý
In the night, I hear 'em talk,
the coldest story ever told
Somewhere far along this road,
he lost his soul to a woman so heartless...
How could you be so heartless?
Oh... How could you be so heartless?
How yould you be so hea..
V noci, slyším je povídat
Nejchladnější příběh,který byl kdy řečený
Někde na téhle cestě,
ztratil svoji duši pro ženu tak bezcitnou..
Jak můžeš být tak bezcitná?
Oh..Jak můžeš být tak bezcitná?
Jak můžeš být tak ...
How could you be so Dr. Evil,
you bringin' out a side of me that I dont know...
I decided we weren't goin' speak so
Why we up 3 A.M. on the phone
Why does she be so mad at me for
Homie I dont know, she's hot and cold
I won't stop, won't mess my groove up
'Cause I already know how this thing go
You run and tell your friends,
that you're leaving me
They say that they don't see what you see in me
You wait a couple months then you gonna see
You'll never find nobody better than me
Jak můžeš být Dr. Evil,
odhalila jsi část mě, kterou neznám
Rozhlodl jsem se, nemluvili jsme spolu, takže
Proč jsme ve 3ráno čekali u telefonu?
Proč byla tak na mě naštvaná?
Homie nevím, ona je teplá a chladná
Nezastavím se, nebudu dělat zmatek
Protože já teď vím jak takhle věc půjde
Ty utíkáš a říkáš svým přátelům,
že mě opouštíš
Oni říkají, že neví, co jsi na mě viděla
Čekáš pár měsíců a tak vidíš
Ty nikdy nenajdeš nikoho lepšího, než jsem já
In the night, I hear 'em talk,
the coldest story ever told
Somewhere far along this road,
he lost his soul to a woman so heartless...
How could you be so heartless?
Oh... How could you be so heartless?
V noci, slyším je povídat
Nejchladnější příběh,který byl kdy řečený
Někde na téhle cestě,
ztratil svoji duši pro ženu tak bezcitnou..
Jak můžeš být tak bezcitná?
Oh..Jak můžeš být tak bezcitná?

Talkin', talkin', talkin', talk
Baby let's just knock it off
They don't know what we've been through
They don't know 'bout me and you
So I got something new to see
And you just gon keep hatin' me
And we just gonna be enemies
I know you can't believe
I could just leave it wrong
And you can't make it right
I'm gon' take off tonight
Into the night....

Mluví,mluví,mluví,mluv
Baby, nech toho být
Oni neví, čím jsme prošli
Oni neví nic o mě a o tobě
Takže, vidím něco nového
A ty se mě snažíš nenávidět
A my se jen snažíme být nepřátelé
Vím, že tomu nemůžeš věřít
Já to mohl jen nechat špatné
A ty jsi to nemůžeš udělat správně
Odlétám dnes v noci
Uprostřed noci..
In the night, I hear 'em talk,
the coldest story ever told
Somewhere far along this road,
he lost his soul to a woman so heartless...
How could you be so heartless?
Oh... How could you be so heartless?
V noci, slyším je povídat
Nejchladnější příběh,který byl kdy řečený
Někde na téhle cestě,
ztratil svoji duši pro ženu tak bezcitnou..
Jak můžeš být tak bezcitná?
Oh..Jak můžeš být tak bezcitná?
I hear 'em talk,
the coldest story ever told
Somewhere far along this road,
he lost his soul to a woman so heartless...
Yeaa...How could you be so heartless?
Yeaa...How xćould you be so heartless?
Slyším je povídat
Nejchladnější příběh,který byl kdy řečený
Někde na téhle cestě,
ztratil svoji duši pro ženu tak bezcitnou..
Yeaa...Jak můžeš být tak bezcitná?
Yeaa...Jak můžeš být tak bezcitná?

Text přidala Buuublinka

Text opravila Dasa0909

Videa přidali Katie147, Didinka98

Překlad přidala lolala

Překlad opravila Dasa0909

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Fray

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.