Playlisty Kecárna
Reklama

Be the one - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

They're two lovers in the night
Waiting on the sun to rise
Passing ships into the night
Under different skies
Jsou 2 milenci v noci
Čekají na slunce až vyjde
Míjející se lodi v noci
Pod různými oblohami
But you just whisper what you said
One last time
I could have sworn I heard you say
That you are mine
Ale ty jen šeptáš, co jsi řekla
Naposledy
Mohl bych přísahat, že jsem tě slyšel říkat
Že jsi moje
Faded flowers in your hand
The best that I could do
It's the only way I've had
Of reaching you
Zvadlé květiny ve tvé ruce
To nejlepší, co jsem mohl udělat
Je to jediný způsob, jaký jsem měl
V dosažení tebe
I never saw it like you did
Didn't know that it was there
You don't see it in your hand
Until the end
Nikdy jsem to neviděl jako ty
Nevěděl jsem, že to tady bylo
Nevidíš to ve tvé ruce
Až do konce
Be the one and only, wait for me
Will you be the only one
Will you be, be the one and only
Wait for me, will you be the only one
Buď ta jedna a jediná, počkej na mě
Budeš ta jedna jediná
Budeš, budeš ta jedna a jediná
Počkej na mě, budeš ta jedna jediná
What if I knew how to yell
What would I pray
What if I knew how to tell
What would I say
Co když bych věděl, jak řvát
Co bych se modlil
Co když bych věděl, jak říct
Co bych řekl
I will be the only one
If you say you'll never go
I'll be screaming out your name
From the back of ohhhh
Budu ten jeden jediný
Když řekneš, že nikdy neodejdeš
Budu křičet tvé jméno
Ze zadní části od -
Be the one and only, wait for me
Will you be the only one
Will you be, be the one and only
Wait for me; let me be your only one
Buď ta jedna a jediná, počkej na mě
Budeš ta jedna jediná
Budeš, budeš ta jedna a jediná
Počkej na mě, nech mě být tvým jedním jediným
Be the one, be the one and only
Wait for me; let me be your only one
Will you be, be the one and only
Wait for me; let me be your only one
Buď ta jedna, buď ta jedna a jediná
Počkej na mě, nech mě být tvým jedním jediným
Budeš, budeš má jedna a jediná
Počkej na mě, nech mě být tvým jedním jediným

Text přidal Dawson

Video přidal Dawson

Překlad přidala magalenha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Fray

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.