Playlisty Kecárna
Reklama

Will Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Will:
Where am I?
Mum?
Jonathan?
Will:
Kde to jsem?
Mami?
Jonathane?
Mum I am lost and terrified
Should I run or should I hide?
This monster got a hold of me
It brought me to it's world it seems
I did escape but I'm confined
So should I run or should I hide?
Mami, jsem ztracený a vyděšený
Mám utéct, nebo se schovat?
Tahle příšera mě drží
Přivedl mě sem, zdá se
Unikl jsem, ale jsem stísněný
Takže mám utéct, nebo se schovat?
I don't think I can last a week
This place is cold I'm gonna freeze
I'm hunted like this is a sport
But hidden in the woods I got a fort
I visit home to try and find...
Mum, no!
Mum please run you cannot hide!
Nemyslím, že dokážu přežít týden
Tohle místo je studené, umrznu
Jsem loven, jako kdyby to byl sport
Ale schovaný v lese mám pevnost
Navštívím domov zkusit a najít...
Mami, ne!
Mami, prosím uteč, ty se nemůžeš schovat!
Mum please run you cannot hide!
Mum please run you cannot hide!
If you fight there will be trouble
It's doesn't die it's invincible
I wanna talk but there's no time!
Mum please run you cannot hide!
Mami, prosím uteč, ty se nemůžeš schovat!
Mami, prosím uteč, ty se nemůžeš schovat!
když budeš bojovat, dostaneš se do problému
Neumře to, je to nezničitelné
Chci si promluvit, ale není čas!
Mami, prosím uteč, ty se nemůžeš schovat!
I miss my friends I'm soo lonely Chybí mi mí přátelé, jsem osamělý
Demogorgon:
Don't be sad Will you got me
Demogorgon:
Nebuď smutný Wille, máš mě
Will:
And starving there's nothing here to eat
Will:
A hladovím, tady není co jíst
Demogorgon:
This tendril stops you feeling hungry
Demogorgon:
Tenhle úponek zastaví tvé hladovění
Will:
I'm gunna collapse at Castle Byers
Will:
Zkolabuji v Castle Byers
Demogorgon:
Where's that Will you're awfully quiet
Demogorgon:
Kde je ten Will, jsi hrozně tichý
Will:
And hum my song dreaming of a fire
Will:
A zpívám si svou písničku snění o ohni
Demogorgon:
I think I hear you time to find ya
Demogorgon:
Myslím, že tě slyším, čas tě najít
Will:
I feel soo weak am I gonna die
Will:
Takže se cítím slabý, umřu
Demogorgon:
Soon Will, soon
Demogorgon:
Brzy Wille, brzy
Will:
I cannot run and I cannot hide
I'm just... Too cold
And I'm...
Will:
Nemůžu utéct a nemůžu se schovat
Je mi jen... Taková zima
A jsem...
Demogorgon:
Will
Demogorgon:
Wille
Will:
So hungry
Will:
Tak hladový
Demogorgon:
I think I found you
You evaded me for a very long time
It's impressive...
But now you're mine
Demogorgon:
Myslím, že jsem tě našel
Unikal jsi mi velmi dlouho
Je to impozantní...
Ale teď jsi můj
Will:
I cannot run and I cannot hide
I cannot run and I cannot hide
If I fight there will be trouble
It doesn't die it's invincible
What do I do I'm terrified?!
I cannot run and I cannot hide
Will:
Nemůžu utéct a nemůžu se schovat
Nemůžu utéct a nemůžu se schovat
Když budu bojovat, dostanu se do problému
Neumře to, je to nezničitelné
Co to dělám, jsem vyděšený?!
Nemůžu utéct a nemůžu se schovat
I cannot run and I cannot hide
If I fight there will be trouble
It doesn't die it's invincible
What do I do I'm terrified?!
I cannot run and I cannot hide
Nemůžu utéct a nemůžu se schovat
Když budu bojovat, dostanu se do problému
Neumře to, je to nezničitelné
Co to dělám, jsem vyděšený?!
Nemůžu utéct a nemůžu se schovat

Text přidala Jacey

Text opravila Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Překlad opravila Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Text je zpíván na hudbu písničky Should I Stay Or Should I Go od The Clash. To je symbolické pro všechny fanoušky Stranger Things, jelikož Will (který písničku zpívá), v seriálu písničku rád poslouchá. (Jacey)
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.