Playlisty Kecárna
Reklama

The Mind Flayer Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Hello Will we meet again
Don’t be afraid there’ll be no pain
Eyes wide awake lucidly dreaming
Paralysed with fear while screaming
Through the testing I’m progressing
Soon you’re mind, possessing
Just let me in, surrender.
Ahoj Wille, znovu se potkáváme
Neboj se, nebude to bolet
Oči vzbudené, lucidní snění
Paralyzován strachem, zatímco křičí
Postupuju prostřednictvím testování
Brzy ovládnu tvou mysl
Jen mě pusť, vzdej se
Stood in a field you turn to fight,
I seize the moment my invite
Before you ran but now you face me
I’ll take advantage of your bravery
Let the darkness creep inside you like a shadow, in the night
Just let me in, surrender
Stojím v poli, obracím se k boji
Chopím se momentu svého pozvání
Předtím, jsi utíkal, teď stojíš přede mnou
Využiju tvojí odvahu
Nech temnotu vkrást se dovnitř tebe jako stín v
noci
Jen mě pusť, vzdej se
Now I control your mind and thoughts
Sometimes you catch a glimpse and draw
The tunnels deep below I’m burrowing
Above the rot infested pumpkin skins
Just run a bath so colllld that I keep control of your mind, and body
So I can call my army
Teď ovládám svou mysl a myšlenky
Někdy se podíváš a kreslíš
Tunely hluboko dole, jsem zahrabaný
Nad kořeny shnilou zamořenou dýňovou slupkou
Jen se běž vykoupat, tak ledové, udržuju kontrolu nad tvou myslí a tělem
Takže mohu zavolat svou armádu
Just tell me now this isn’t fair
Why have they tied me to this chair
I mimic Will so they can set me free, I try but they all know that it’s still me
Now they take me, slowly bake me in the heat, it’s defeat
How did they find, my weakness
Jen mi řekni, že to není fér
Proč mě přivázali k téhle židli?
Napodobuju Willa aby mě pustili, snažím se, ale všichni ví, že je to jsem stále já
Teď mě vezmou, pomalu mě pečou v žáru, je to porážka
Jak našli, mou slabost
They killed my soldiers underground
I’m back inside the Upside down
But still alive and looking down at you
Regaining strength so I just follow you
And feeling safe but you will await a fate, your soul, I will take
I’ll watch and wait, beside you
Zabili moje vojáky pod zemí
Jsem zpátky na Druhé straně
Ale stále jsem naživu a koukám se dolů na tebe
Obnovení síly, takže tě jen následuju
A pocit bezpečí, ale čekáš na osud, tvá duše,
vezmu ti ji
Budu tě sledovat a čekat, vedle tebe

Text přidala Jacey

Text opravila Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Překlad opravila Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.