Playlisty Kecárna
Reklama

Stranger Things Recap Song (The Demogorgon Si.. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You really think you can beat the Demogorgon?
I'm from a destroyed world like Babylon
I'm one of a kind I'm a paragon
Hunt and eat and hunt till they're all gone
Vážně si myslíš že můžeš zničit demogorgona?
Jsem ze zničeného světa jako je Babylon
Jsem jedinečný, jsem vzor
Lovit a jíst a lovit dokud nebudou všichni pryč
You really think you can beat the Demogorgon?
I can't be killed phenomenon
I'll give you the count of ten not eleven,
Hunt and eat and hunt till they're all gone
Vážně si myslíš že můžeš zničit demogorgona?
Nemůžu být zabit fenoménem
Nechám tě počítat do deseti, ne jedenácti
Lovit a jíst a lovit dokud nebudou všichni pryč
Will is done, all he can do now is run
This kiddys gone, but try telling his mum
She won't take no for an answer
I guess that Joyce is who I'll be going after
Will je hotový, všechno co teď může udělat je utéct
Tyhle děti odešli, ale snažili se to říct jeho mámě
Ona nebere ne jako odpověď
Hádám, že Joyce je po kom půjdu jako po dalším
But not before I snatch Barb out the backyard
Poor girl could of done with a lifeguard
I will pull you to the Upside down
Might look familiar but this is not your town
Ale ne předtím chytím Barb
Ubohá dívka, mohla být hotová s plavčíkem
Odtáhnu tě na Druhou stranu
Může to vypadat dobře, ale tohle není tvoje město
N N N Nancy, if you see me
You better be prepared to fight dirty
Cus I am not of your world come cut me and see
You'll need a few more traps to take care of me
N N N Nancy, když mě uvidíš
Radši buď připravena bojovat nečistě
Protože nejsem z tvého světa, přijď a koukej
Budeš potřebovat pár pastí, aby ses mě zbavila
And then I'm gone Houdini
Interdimensional predator beast
I hunt my prey and then I'm out
Now where did Will go I know he's about
A pak jsem pryč Houdini
Interdimenzionální šelma, dravec
Lovím svou kořist a tehdy jsem venku
Teď, kam Will šel, vím, že je blízko
You really think you can beat the Demogorgon?
I'm from a destroyed world like Babylon
I'm one of a kind I'm a paragon
Hunt and eat and hunt till they're all gone
Vážně si myslíš že můžeš zničit demogorgona?
Jsem ze zničeného světa jako je Babylon
Jsem jedinečný, jsem vzor
Lovit a jíst a lovit dokud nebudou všichni pryč
You really think you can beat the Demogorgon?
I can't be killed phenomenon
I'll give you the count of ten not eleven
Hunt and eat and hunt till they're all gone
Vážně si myslíš že můžeš zničit demogorgona?
Nemůžu být zabit fenoménem
Nechám tě počítat do deseti, ne jedenácti
Lovit a jíst a lovit dokud nebudou všichni pryč
Hunt
Eat
Kill
Feast
Lovit
Jíst
Zabíjet
Hody
Beat me?
You can't possibly
What could four kiddies gonna do against me
That five agents haven't tried to do already
My six victims wrapped up at my retreat
And seventy eight agents ate is my dream
With nine of you thinking you can kill me!
Ten it would be if will was set free!
And Eleven, Eleven, Eleven... Stay away from me!
Zničit mě?
Nemožné
Co proti mě zmůžou čtyři děti
Pět agentů už se pokusilo
Mých šest obětí v mém ústupu
A sedmdesát osm agentů, snědl můj sen
U devíti si myslíte, že mě můžete zabít!
Deset by mohlo být, kdyby Will byl osvobozen!
A Eleven, Eleven, Eleven... Drž se ode mě dál!
You really think you can beat the Demogorgon?
I'm from a destroyed world like Babylon
I'm one of a kind I'm a paragon
Hunt and eat and hunt till they're all gone
Vážně si myslíš že můžeš zničit demogorgona?
Nemůžu být zabit fenoménem
Nechám tě počítat do deseti, ne jedenácti
Lovit a jíst a lovit dokud nebudou všichni pryč
You really think you can beat the Demogorgon?
I can't be killed phenomenon
I'll give you the count of ten not eleven
Hunt and eat and hunt till they're all gone
Vážně si myslíš že můžeš zničit demogorgona?
Nemůžu být zabit fenoménem
Nechám tě počítat do deseti, ne jedenácti
Lovit a jíst a lovit dokud nebudou všichni pryč
You really think you can beat the Demogorgon?
I'm from a destroyed world like Babylon
I'm one of a kind I'm a paragon
Hunt and eat and hunt till they're all gone
Vážně si myslíš že můžeš zničit demogorgona?
Nemůžu být zabit fenoménem
Nechám tě počítat do deseti, ne jedenácti
Lovit a jíst a lovit dokud nebudou všichni pryč
You really think you can beat the Demogorgon?
I can't be killed phenomenon
I'll give you the count of ten not eleven
Hunt and eat and hunt till they're all gone
Vážně si myslíš že můžeš zničit demogorgona?
Nemůžu být zabit fenoménem
Nechám tě počítat do deseti, ne jedenácti
Lovit a jíst a lovit dokud nebudou všichni pryč

Text přidala Jacey

Text opravila Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Překlad opravila Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.