Playlisty Kecárna
Reklama

8 Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Feeling all alone will i ever know
Am I the only one this powerful
Branded with an eight, got a lot of hate
Cítím se sama, budu někdy vědět
Jsem jediná takhle silná
Označena osmičkou, mám hodně nenávisti
Then you stumble in and I’m wondering
I recognise your face as you’re entering
Show me the tattoo, can it really be you?
Potom vejdeš dovnitř a mě zajímá
Poznávám tvoji tvář, když vstoupíš
Ukaž mi to tetování, mohla by jsi to být opravdu ty?
We are,
Family,
History, I can see
Long ago all alone it was you and me
Could it be
Yea yea
I believe
It’s you El, and with our powers we can find out the truth El
We’ll work together find all those from our youth El
We’ll avenge
Take their lives they deserve it we can have revenge
And you El
Are like a sister cos of what we’ve been through El
Just let me show you all the things i can do El
We’ll achieve
Retribution my illusions and your powers are all that we need
My jsme
Rodina
Historie, vidím
Dlouho předtím to bylo ty a já
To může být
Yea, yea
Věřím
Jsi to ty El a s tvojí silou dokážeme najít pravdu El
Budeme pracovat spolu, najít najít všechny ty z našeho mládí El
Pomstíme se
Vzít jim životy, oni si to zaslouží, dokážeme se pomstít
A ty El
Jsi jako sestra protože jsme si tím prošli spolu El
Jen mě nech ti ukázat, všechny věci co umím El
Dostaneme se
Odplata moje iluze a tvoje síly jsou všechno co
potřebujeme
We must retaliate
We must retaliate
We must retaliate
Musíme udělat odvetu
Musíme udělat odvetu
Musíme udělat odvetu
Welcome to the group let me introduce
We persecute the men who gave us abuse
Reciprocate the pain, train your powers every single day
Vítej ve skupině, dovol mi představit
Pronásledujeme muže, který nás zneužíval
Oplatit bolest, trénovat své síly každý den
We are,
Family,
History, I can see
Long ago all alone it was you and me
Could it be
Yea yea
I believe
It’s you El, and with our powers we can find out the truth El
We’ll work together find all those from our youth El
We’ll avenge
Take their lives they deserve it we can have revenge
And you El
Are like a sister cos of what we’ve been through El
Just let me show you all the things I can do El
We’ll achieve
Retribution my illusions and your powers are all that we need
My jsme
Rodina
Historie, vidím
Dlouho předtím to bylo ty a já
To může být
Yea, yea
Věřím
Jsi to ty El a s tvojí silou dokážeme najít pravdu El
Budeme pracovat spolu, najít najít všechny ty z našeho mládí El
Pomstíme se
Vzít jim životy, oni si to zaslouží, dokážeme se pomstít
A ty El
Jsi jako sestra protože jsme si tím prošli spolu El
Jen mě nech ti ukázat, všechny věci co umím El
Dostaneme se
Odplata moje iluze a tvoje síly jsou všechno co
potřebujeme
We must retaliate
We must retaliate
We must retaliate
Musíme udělat odvetu
Musíme udělat odvetu
Musíme udělat odvetu
We’ll track em down
We’ll use our powers
We’ll kill the cowards
Bad men
There’s no defence
This is revenge
My je zničíme
My použijeme naše síly
Zabijeme ty zbabělce
Zlý muž
Neexistuje žádná obrana
Tohle je pomsta
Bad man Zlý muž
It’s you El, and with our powers we can find out the truth El
We’ll work together find all those from our youth El
We’ll avenge
Take their lives they deserve it we can have revenge
And you El
Are like a sister cos of what we’ve been through El
Just let me show you all the things I can do El
We’ll achieve
Retribution my illusions and your powers are all that we need
Jsi to ty El a s tvojí silou dokážeme najít pravdu El
Budeme pracovat spolu, najít najít všechny ty z našeho mládí El
Pomstíme se
Vzít jim životy, oni si to zaslouží, dokážeme se pomstít
A ty El
Jsi jako sestra protože jsme si tím prošli spolu El
Jen mě nech ti ukázat, všechny věci co umím El
Dostaneme se
Odplata moje iluze a tvoje síly jsou všechno co
potřebujeme

Text přidala Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Překlad opravila Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.