Playlisty Kecárna
Reklama

Pennywise Sings a Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm pennywise the dancing clown,
Now we both know who,
Is who, so we're cool,
Yea Georgie we're cool,
Já jsem Pennywise, tančící klaun,
Teď oba dva víme kdo,
Je kdo, takže jsme v pohodě,
Jo Georgie jsme v pohodě,
I know you really want your boat,
So won't you take it,
Go on and take it,
Just reach and grab it,
Vím, že opravdu chceš svoji loďku,
Tak proč si ji nevezmeš,
Pojď a vezmi si ji,
Jenom se pro ni natáhni a chyť ji,
I can't wait to bite on you,
The hungers over due,
Let's make a human stew,
With all your friends in to,
Nemůžu se dočkat až se do tebe zakousnu,
Hlad po splatnosti,
Udělejme si lidský guláš,
Ve kterém budou všichni tví přátelé
I wonder why soo many kids,
Of Derry go missing,
It's cus I'm feasting,
And no ones listening, ah, yeah,
Zajímalo by mě, proč se v Derry
Ztrácí tolik dětí
To proto, že jsem hodoval,
A nikdo neposlouchá, ah, yeah.
Your now the last of the family seed,
Brothers blood runs under the street,
I wonder if bill knows anything about me,
But I'm not just hunting you Billy,
All children look yummy in Derry,
I am the ultimate evil,
Lurk in the sewers like a rat,
Now tell me where the kids at?!
Now tell me where the kids at?!
Now where all the yummy kids at?
Now where all the yummy kids at?
Now tell me where the kids at?!
Jsi teď poslední z rodiny
Krev bratrů teče pod ulicí,
Zajímalo by mě, zda o mně Bill něco ví,
Ale já nelovím jen tebe Billy,
Všechny děti v Derry vypadají lahodně
Jsem nejvyšší zlo,
Číhající v kanálech jako krysa,
Teď mi řekni, kde jsou ty děti?!
Teď mi řekni, kde jsou ty děti?!
Kde jsou teď všechny ty lahodné děti?
Kde jsou teď všechny ty lahodné děti?
Teď mi řekni, kde jsou ty děti?!
I'll take on any form I want,
If it will scare you,
So does this scare you,
Real enough for you?
Vezmu na sebe jakoukoliv podobu, jakou chci,
Pokud tě to vyděsí,
Děsí tě to?
Je to pro vás dostatečně skutečné?
The more fear the more flavor,
Scares like salting the meat,
You wet yourself good,
Your gonna taste good,
Čím více strachu, tím více chuti,
Strach je jako solit maso
Namočte se dobře,
Budete chutnat dobře,
I can pop up any time,
And at any place,
So when you feel safe,
That's when you should escape,
Můžu se kdykoliv vynořit,
A na jakémkoliv místě,
Takže když se cítíš v bezpečí,
To je kdy bys měl utéct
Run little kiddies run,
Go tell your parents,
They won't believe you,
No one believes you,
Utíkejte dětičky, utíkejte
Běžte to říci rodičům
Nebudou vám to věřit,
Nikdo vám to nebude věřit,
Your now the last of the family seed,
Brothers blood runs under the street,
I wonder if bill knows anything about me,
But I'm not just hunting you Billy,
All children look yummy in Derry,
I am the ultimate evil,
Lurk in the sewers like a rat,
Now tell me where the kids at?!
Now tell me where the kids at?!
Now where all the yummy kids at?
Now where all the yummy kids at?
Now tell me where the kids at?!
Jsi teď poslední z rodiny
Krev bratrů teče pod ulicí,
Zajímalo by mě, zda o mně Bill něco ví,
Ale já nelovím jen tebe Billy,
Všechny děti v Derry vypadají lahodně
Jsem nejvyšší zlo,
Číhající v kanálech jako krysa,
Teď mi řekni, kde jsou ty děti?!
Teď mi řekni, kde jsou ty děti?!
Kde jsou teď všechny ty lahodné děti?
Kde jsou teď všechny ty lahodné děti?
Teď mi řekni, kde jsou ty děti?!
im just here to make some friends,
So I can put all of these friends in my stew,
Now I'm just here to try and make some friends,
So I can put all of these friends in my stew,
Jsem tu jen abych si našel nějaké přátele
Takže mohu dát všechny tyhle přátele do mého guláše,
Teď jsem tu jen, abych se pokusil si udělat pár přátel,
Takže mohu dát všechny tyhle přátele do mého guláše,
I'm done with playing games,
I'm hungry and insane,
Who's up next for me to take aim,
I'm done with playing games,
I'm hungry and insane,
Who's up next?
Skončil jsem s hraním her,
Mám hlad a šílený,
Kdo je další pro zamíření,
Skončil jsem s hraním her,
Mám hlad a šílený,
Kdo bude další?
Your now the last of the family seed,
Brothers blood runs under the street,
I wonder if bill knows anything about me,
But I'm not just hunting you Billy,
All children look yummy in Derry,
I am the ultimate evil,
Lurk in the sewers like a rat,
Now tell me where the kids at?!
Now tell me where the kids at?!
Now where all the yummy kids at?
Now where all the yummy kids at?
Now tell me where the kids at?!
Jsi teď poslední z rodiny
Krev bratrů teče pod ulicí,
Zajímalo by mě, zda o mně Bill něco ví,
Ale já nelovím jen tebe Billy,
Všechny děti v Derry vypadají lahodně
Jsem nejvyšší zlo,
Číhající v kanálech jako krysa,
Teď mi řekni, kde jsou ty děti?!
Teď mi řekni, kde jsou ty děti?!
Kde jsou teď všechny ty lahodné děti?
Kde jsou teď všechny ty lahodné děti?
Teď mi řekni, kde jsou ty děti?!

Text přidala EleanorHill

Text opravila Jacey

Video přidala EleanorHill

Překlad přidala EleanorHill

Překlad opravila Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

IT

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.