Playlisty Kecárna
Reklama

Lumax Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Lucas:
My top score you beat it
I'm watching in secret
I'm getting ahead of myself
Lucas:
Moje nejlepší skóre, překonala jsi ho
Tajně tě sleduju
Dostanu se před sebe
Max:
A worthy opponent
You think I don't notice
Hey Lucas I think you need help
Max:
Stálý soupeř
Myslíš si, že to nevidím
Hej Lucasi, myslím, že potřebuješ pomoct
Lucas:
I'm not gonna lie, I'm sorry I spied
Lucas:
Nebudu lhát, omlouvám se, sledoval jsem tě
Both:
Now come trick or treating with me tonight
Oba:
Pojď se mnou dnes v noci koledovat
Max:
What's up with me lately did I just say maybe
This feeling is hard to describe
Max:
Co se se mnou nedávno stalo, řekla jsem jen možná
Je těžké tenhle pocit popsat
Lucas:
You've seen too much we need to go our separate ways
Lucas:
Viděla jsi už příliš moc, musíme se oddělit
Max:
You can't just say that what the hell was that display
Max:
Nemůžeš mi prostě říct, co to sakra bylo za přehlídku
Lucas:
You've hassled me for days this isn't safe just
stay away
Lucas:
Otravovala jsi mě celé dny, tohle není bezpečné, jenom zůstaň stranou
Max:
I'm going nowhere till you tell me I'll rephrase
Max:
Nikam nejdu, dokud mi to neřekneš
C'mon Lucas now I'm curious
I know you really wanna tell
No tak, Lucasi, teď jsem zvědavá
Vím, že mi to opravdu chceš říct
Lucas:
The situations really serious
I like you but goodbye farewell
Lucas:
Ta situace je opravdu vážná
Mám tě rád, ale sbohem
Max:
I can see you getting into me
And I think I kind of like it too
Max:
Vidím, že na mě něco máš
A myslím, že se mi taky trochu líbíš
Lucas:
Wait I think I'm getting into her
Maybe she could even join the group
Lucas:
Počkej, myslím, že na tobě něco mám
Možná by se mohla připojit k partě
I tell her in secret
She'll never believe it
Together inside the arcade
Řeknu jí tajemství
Nikdy tomu nebude věřit
Spolu v arkádě
Max:
What are you saying
Hey Lucas your playing
That story is crazy as hell
Max:
Co to říkáš
Hej Lucasi, tvoje hra
Ten příběh je šílený
Lucas:
I've told her the truth now we're up on this roof
Lucas:
Řekl jsem jí pravdu, teď jsme na téhle střeše
Both:
She's pretty in the moonlight Lucas try to act smooth
Oba:
Je pěkná v měsíčním světle, Lucas je příjemný
Max:
I’m poring my heart out he's cute in the starlight
Hey Max get a hold of yourself! Phew!
Max:
Vylévám si srdce, ve světle hvězd je roztomilý
Hej Max, co to děláš! Phew!
Lucas:
I know I like her but I'm worried for my life
Lucas:
Vím, že jí mám rád, ale bojím se o svůj život
Max:
If Billy sees us holding hands he'll bring a knife
Max:
Když nás Billy uvidí držet se za ruce, vytáhne nůž
Lucas:
I guess we keep this secre locked away inside
Lucas:
Hádám, že by jsme tohle měli držet v tajnosti
Max:
I really don't want this to cause a big divide
Max:
Já tohle vážně nechci, máme mezi sebou velké rozdíly
Lucas:
I'm not the only one who's into you
Dustin has feelings to
Lucas:
Nejsem jediný, kdo na tobě něco má
Dustin to taky cítí
Max:
If I have a choice within the group
Lucas it was always you
Max:
Kdybych si z vaší party měla vybrat
Lucasi, byl by jsi to vždycky ty
Lucas:
Rescue will we're working hand in hand
Billy better understand
Lucas:
Zachránit Willa, budeme pracoval ruku v ruce
Billy by měl radši rozumět
Max:
Here he comes I better take him down
Together we can save the town
Max:
Tady přichází, radši ho znič
Spolu dokážeme zachránit město
Lucas:
We can make this you and me
Rid the town of cruelty
Lucas:
Můžeme to udělat, ty a já
Zbavit město krutosti
Max:
Afterwards I guess we'll see
Was locked away but now I'm free
Max:
Poté myslím, že uvidíme
Držená v ústraní, ale teď jsem volná
Lucas:
Now I’m standing face to face inside the hall
Will you have this dance at the snowball
Lucas:
Teď stojím tváří v tvář v hale
Zatančíme si spolu na Zimním bále
Max:
Of course I never ever want to ever feel alone
But lets get one thing straight Lucas I’m in
control
Max:
Samozřejmě, nikdy bych se nechtěla cítit sama
Ale pojďme si jednu věc ujasnit rovnou, Lucasi, jsem pod kontrolou

Text přidala Jacey

Text opravila Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Překlad opravila Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Max nazpívala dívka jménem Jenny Nicole, která nazpívala i Bev Sings A Song. Lucase zase Robert Grace. (Jacey)
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.