Playlisty Kecárna
Reklama

Lucas Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I play d&d with the boys in the basement
We’re havin a laugh this game is pure entertainment
We’re joking and we’re feeling fine
Got no idea that for Will it’s his last time
Coz now he’s missing bullies pickin but at least I
got av
I’m searching in the night we find a girl in the country
I think we’ve made a big mistake, Mike kinda trusts her but I’m feeling afraid
But I can’t show it so I keep locked away in
suppression
I’m calling her a freak but all the guys say Eleven
I guess it’s just a little unkind
But then she slams the door closed with her mind
S kluky hrajeme ve sklepě D&D
Smáli jsme se, tahle hra je čistá zábava
Vtipkujeme a cítíme se fajn
Netušíme, že pro Willa je to naposledy
Protože teď je pohřešovaný, šikanátoři vybírají, ale přinejmenším mám av
Hledám, v noci jsme našli v terénu dívku
Myslím, že jsme udělali velkou chybu, Mike jí trochu věří, ale já cítím strach
Ale nedokážu to ukázat, takže se to snažím
potlačovat
Říkám jí blázen ale všichni jí říkají Eleven
Hádám, že je to trochu kruté
Ale potom bouchla dveřmi její myslí
Go away, go away, go away, go away Jdi pryč, jdi pryč, jdi pryč, jdi pryč
I’m feelin quite uneasy when she sees me I’m angry
She’s claiming Will’s alive but all her lies make me
cranky
I can’t believe the guys don’t see
That she’s a freak just take the hint and please leave
So Mike convinces me to give her once more chance and I take it
Communicates with Will until it sparks and she
breaks it
I guess I’m eating humble pie
Then I upset her so she makes me fly...
I guess it’s goodnight...
Cítím se trochu neklidně, když mě vidí naštvaného
Ona tvrdí, že Will je naživu, ale kvůli jejím lžím jsem mrzutý
Nevěřím, že kluci to nevidí
Že je blázen, prostě vezmi výzvu a prosím odejdi
Mike mě přesvědčuje, abych jí dal jednu další šanci a já to beru
Komunikuje s Willem až dokud se to
nerozbije
Hádám, že jsem snědl koláč hanby
Tehdy jsem jí naštval a ona mě přiměla létat...
Hádám, že je to dobrou noc...
She saves the guys so I guess I can try to forgive her
We build a tank and el defeats the beast wish I’d thanked her
Cos now she’s on the other side
We visit will and he’s awake and just fine
El closed the portal life is normal playin games and relaxin
Our scores are beat by Max we watch her play and were tracking
I’m vankeman Mike and that’s a fact
Don’t say I should be winston just coz I’m black
Zachránila kluky, takže hádám, že bych jí mohl odpustit
Postavili jsme nádrž a El porazila přání příšery, poděkoval jsem jí
Protože teď je na druhé straně
Navštívili jsme Willa a on se vzbudil a prostě fajn
El zavřela portál, život je normální, hraní her a relax
Naše skóre jsou překonaná Max, viděli jsme jí hrát a vyslídili
Jsem vankeman, Mikeu a to je fakt
Neříkej, že bych měl být Winston, jenom proto, že jsem černý
We track track track track trackin max
We trackin
Grab the rucksack and, take the binoculars
I’m lookin closely at her
I’m feelin really kinda strange
Wohh ohhhhohhhh
Why won’t these feelings go away...
My sledujeme sledujem sledujem sledujem sledujem Max
My sledujeme
Seber batoh a vezmi dalekohled
Důkladně ji sleduju
Vážně se cítím trochu divně
Wohh ohhhhohhhh
Proč tyhle pocity nejdou pryč...
Hey Max u wanna join us but she turns and avoids us
But Will is acting up so trick or treating is pointless
Then Max arrives and joins the fun
But later on she wan’t to know what was wrong
She pressurises my advice is she should stop asking questions
Her brother keeps on glaring with his eyes of
aggression
I guess it’s time I tell the truth
Your looking pretty here with me on the roof
Hej Max, nechceš se k nám přidat ale otáčí se a vyhýbá se nám
Ale Will se na koledování chová divně, je zbytečné
Pak přijde Max a přidá se k zábavě
Ale později chce vědět, co bylo špatně
Tlačí na mou radu, měla by se přestat ptát
Její bratr má v oslňujících očích
agresi
Hádám, že je čas, kdy bych měl říct pravdu
Vypadáš pěkně, tady se mnou na střeše
And I must admit
While you’re moon lit
You look perfect , max
I’m yours
A já musím uznat
Když jsi v měsíčním světle
Vypadáš perfektně Max
Jsem tvůj
Billy tries to kill me when we’re planning our rescue
So Steve the noble hero pulls me off him thank you
And Max injects inside his neck
I hope that Billy now can show us some respect
We gather strength and navigate a labyrinth through the tunnels
We save the town again and rescue Will from his
troubles
And now I’m standing facing Max
I put my hand out
Hello Max shall we dance
Billy se mě snaží zabít, když plánujeme naši záchranu
Steve, ušlechtilí hrdina, mě od něj odtáhne, děkuju
A Max mu vpíchla injekci do krku
Doufám, že Billy nám teď projeví nějaký respekt
Získáváme sílu a procházíme tunelem do
labyrintu
Znovu zachraňujeme město a zachraňujeme Willa od jeho problémů
A teď stojím čelem k Max
Pokládám ruku ven
Ahoj Max, zatancujeme si

Text přidala Jacey

Text opravila Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.