Playlisty Kecárna
Reklama

Jancy Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Nancy:
I felt it from the start
That little spark
My friends thought different
But I listened to my heart
Nancy:
Cítila jsem to od začátku
Tu malou jiskru
Moji přátelé smýšleli jinak
Ale já naslouchala svému srdci
Jonathan:
Through loss I found a friend
Our paths aligned
We both search tirelessly
Our fortunes intertwined
Jonathan:
Díky ztrátě jsem našel kamarádku
Naše cesty jsou vyrovnané
My oba neúnavně hledáme
Naše štěstí se propojilo
Nancy:
Be strong, regaining composure
Nancy:
Buď silný, získáš klid nazpátek
Jonathan:
If you feel alone don't worry I'll hold ya
Jonathan:
Když se cítíš sama, neboj se, podržím tě
Both:
I know we'll make it in the end
Oba:
Vím, že to nakonec uděláme
Nancy:
I'm feeling torn, I'm losing direction
Nancy:
Cítím se rozervaná, ztrácím směr
Jonathan:
Go with Steve it's fine I'm used to rejection
Jonathan:
Jdi se Stevem, to je v pořádku, na odmítání jsem zvyklý
Nancy:
Just know I'll always be your friend
Nancy:
Víš, že vždycky budu tvůj kamarád
You saved my life when I
Was in despair
You reached inside the void
And showed me that you care
Zachránil jsi mi život když
Jsem zmizela
Došli jste do prázdnoty
A ukázal jsi mi, že se staráš
Jonathan:
I think your beautiful
But don't get me wrong
If it's not meant to be
You know I can carry on
Jonathan:
Myslím, že jsi krásná
Ale nechápej mě špatně
Pokud to není určeno
Víš, že se o tebe postarám
Both:
Together we are strong
Together we belong
Oba:
Společně jsme silní
Patříme k sobě
Nancy:
I think I drank too much
You took me home
You waited patiently
Without you I'd be alone
Nancy:
Myslím, že jsem už pila moc
Ty jsi mě vzal domů
Trpělivě jsi čekal
Bez tebe budu sama
Jonathan:
We fight a noble cause
We'll take em down
We gather evidence
And take it out of town
Jonathan:
Bojujeme za vznešenou věc
Zničíme je
Shromáždili jsme důkazy
A vzali to z města
Nancy:
We rent a room, not sure what he expects
Nancy:
Bereme si pokoj, nejsem si jistý, co čekat
Jonathan:
Sleeping separately you know I have respect
Jonathan:
Spíme odděleně, víš, že tě respektuju
Both:
We look into each other’s eyes
Oba:
Koukáme se navzájem do očí
Nancy:
Oh
I'm feeling bold, and tipsy off vodka
Nancy:
Och
Cítím se odvážně, opilá vodkou
Jonathan:
I've been a gentleman but screw it I want her
Jonathan:
Byl jsem gentleman, ale kašlu na to, chci ji
Both:
We 'dance' until the morning light
Oba:
'Tančili' jsme až do ranního světla
Nancy:
You saved my life when I
Was in despair
You reached inside the void
And showed me that you care
Nancy:
Zachránil jsi mi život když
Jsem zmizela
Došli jste do prázdnoty
A ukázal jsi mi, že se staráš
Jonathan:
I think your beautiful
But don't get me wrong
If it's not meant to be
You know I can carry on
Jonathan:
Myslím, že jsi krásná
Ale nechápej mě špatně
Pokud to není určeno
Víš, že se o tebe postarám
Both:
Together we are strong
Together we belong
Oba:
Společně jsme silní
Patříme k sobě
Jonathan:
We'll keep this secret
At least for now
I’ll take it step by step
Or as fast as she'll allow
Jonathan:
Udržíme tohle tajemství
Minimálně pro teď
Vezmu to krok po kroku
Nebo tak rychle, jak dovolí
Nancy:
I want to be with you
Let’s take this slow
We've started beautifully
Now watch as we grow
Nancy:
Chci být s tebou
Pojďme na to pomalu
Začali jsme krásně
Teď koukej, jak rosteme
Jonathan:
I keep my distance now
I won't advance
Jonathan:
Zůstávám dál
Nepůjdu
Nancy:
So i take Dustin's hand
And teach him how to dance
Nancy:
Tak beru Dustina za ruku
A učím ho tancovat
Both:
Together we are strong
Together we belong
Oba:
Společně jsme silní
Patříme k sobě
Together we are strong
Together we belong
Společně jsme silní
Patříme k sobě

Text přidala Jacey

Text opravila Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.