Playlisty Kecárna
Reklama

Hopper Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Being the chief ain't all it's cracked up to be,
If I had some motivation I would probably leave,
But where'd I go? I don't know,
Být vedoucím není všechno, je to nakřáplé
Kdybych měl nějakou motivaci, asi bych odešel
Ale kam bych šel? Nevím
Joyce I'm sure your son Will show up here soon
enough,
Don't you dare! Bring up that comparison between us,
I gotta go, of course I'll help you,
Joyce, jsem si jistý, že tvůj syn Will se tu už dost brzy ukáže
Neopovažujte se! Proveď to srovnání mezi námi
Půjdu, samozřejmě, že ti pomůžu
What is it with these kids always looking for trouble,
Now I'm skeptical after seeing Wills double,
Where'd he go? I will find you,
Co je to s tím dítětem, vždycky se dostane do problémů
Teď jsem skeptický, potom co vidím, že to je dvojité
Kam šel? Najdu tě
Made a deal with the devil now we go in alone,
The upside down is looking like pure evil,
Will we're here, have no fear,
Uzavřu dohodu s ďáblem, teď jsme sami
Druhá strana vypadá jako čisté zlo
Will tady byl, neboj se
I get back to the school and I'm told El is gone,
I search but have no help cus she is kept anon,
Where'd you go? El I'll find you,
Dostal jsem se zpátky do školy a řekl že El je pryč
Hledám, ale nikdo mi nepomáhá, ona je neplatně držená
Kam jsi šla El? Najdu tě
If your cold, alone, no where to go,
That's why I'm here,
I'll supply you with Eggos,
You know that I'm sincere,
I wouldn't dream of doing the abuse,
Papa did to you... El...
Když je ti zima a jsi sama, není, kam jít
To je proč jsem tady
Dodávám ti Eggos
Víš, že jsem upřímný
Nechtěl bych snít o nadávání
Papa ti udělal... El...
Welcome to your new home!
Welcome to your new home!
Welcome to your new home!
Welcome to your new home!
Vítej ve svém novém domově!
Vítej ve svém novém domově!
Vítej ve svém novém domově!
Vítej ve svém novém domově!
There's three simple rules you gotta abide by,
The curtains drawn, the secret knock, don't go
outside,
To stay safe, please trust me,
Tady jsou tři jednoduchá pravidla, kterými se budeš řídit
Zatažené záclony, tajné klepání, nikdy nechoď
ven
Abys zůstala v bezpečí, prosím, věř mi
I know you miss your friends it's been far too long,
But if anybody spots you you'll be hunted down,
I promise soon, you'll see them soon
Vím, že ti chybí tví přátelé, je to tak dlouho
Ale když to kdokoli zjistí, budou tě lovit
Slibuju, brzy, uvidíš je brzy
If your cold, alone, no where to go,
That's why I'm here,
I'll supply you with Eggos,
You know that I'm sincere,
I wouldn't dream of doing the abuse,
Papa did to you... El...
Když je ti zima, jsi sama, není kam jít
To je proč jsem tady
Dodávám ti Eggos
Víš, že jsem upřímný
Nechtěl bych snít o nadávání
Papa ti udělal... El...
Welcome to your new home!
Welcome to your new home!
Welcome to your new home!
Welcome to your new home!
Vítej ve svém novém domově!
Vítej ve svém novém domově!
Vítej ve svém novém domově!
Vítej ve svém novém domově!
So you decide to screw the rules and just wander
around,
You endangered yourself and freaked a woman out,
Well well done, Eleven,
Takže jsi se rozhodla pokoušet pravidla a jenom se procházet
Ohrožovala a vyděsila jsi ženu
Dobře, dobře, konečně Eleven
No more tv for you and leggo your Eggos,
Don't you dare use your powers to do your mind
throws,
Now we're done! The tvs gone!
Žádná televize a ani žádné Eggos
Neopovažuj se použít své síly, aby sis prosadila
svoji
Teď jsme hotoví! Televize je pryč!
Your ungrateful and a brat, and you can clean all
this up,
Slam the door in my face, i should probably give up,
But I can't cus I'm cut up I miss my
love,
I'm like your father... What?
Ty nevděčný spratku, všechno tohle si sama
uklidíš
Praštila jsi mi dveřmi do obličeje, asi bych to měl vzdát
Ale nemůžu, protože mi jsem zničený, chybí mi moje láska
Jsem jako tvůj otec.... Co?
I love you like your my own!
I love you like your my own!
I love you like your my own!
I love you like your my own!
I love you like your my own!
Miluju tě jako svou vlastní!
Miluju tě jako svou vlastní!
Miluju tě jako svou vlastní!
Miluju tě jako svou vlastní!
Miluju tě jako svou vlastní!
I miss my girl soo much,
And it's tearing me up,
Divorced with diane depression killed the love,
I'd given up, fell into a slump,
But El-E-ven....
I love you like your my own!
And I know you're sick and tired of being locked
away,
And I'm sorry I'm not home but I got a town to
save,
Just don't leave, if bad befell you,
Myself I'd blame,
Tolik mi chybí moje holčička
A to mě ničí
Rozvod, s deprese zabila lásku
Opustil jsem to a upadl
Ale El-E-ven
Miluju tě jako svou vlastní
A vím, že jsi slabá a unavená z toho, že jsi zamčená daleko
A omlouvám se, že nejsem doma, ale musím chránit město
Jenom neodcházej, i když se tě to dotkne
Viním sebe
I love you like your my own!
I love you like your my own!
I love you like your my own!
Miluju tě jako svou vlastní!
Miluju tě jako svou vlastní!
Miluju tě jako svou vlastní!

Text přidala Jacey

Text opravila Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Překlad opravila Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.