Playlisty Kecárna
Reklama

Eddie sings a song part 2 - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Eddie:
Richie your language is filth
You're a bad influence
Stop calling my mom a milf
If she hears you she will go and ground me
No barrens and you can blame yourself
Eddie:
Richie, říkáš kraviny
Máš špatný vliv
Přestaň říkat mojí mámě milfka
Pokud tě uslyší uzemní mě
Žádní piráti a můžeš vinit sebe
Ooh hoo, victim of Münchausen syndrome
Momma's got me taking pills locked up in my room
Might be scared of it all, but I ain't catching no colds
Ooh hoo, victim of Münchausen syndrome
I'm a hypochondriac right down to my bone
Might be scared of it all, but I ain't catching no colds
Ooh hoo, oběť Münchausenova syndromu
Máma mě nutí brát pilulky zamčený v mém pokoji
Mělo by mě to děsit, ale já nechytnu rýmu
Ooh hoo, oběť Münchausenova syndromu
Jsem hypochondr až do morku kostí
Mělo by mě to děsit, ale já nechytnu rýmu
Billy wants us all to believe
Out of sympathy, I go along with hunting Georgie
But I don't wanna run round in pee
No more barrens we are outta here
Billy chce, abychom mu věřili
Ze sympatie jdu najít Georgieho
Ale já nechci běhat ve chcankách
Žádné další překážky, jsme mimo
Ooh hoo, victim of Münchausen syndrome
Momma's got me taking pills locked up in my room
Might be scared of it all, but I ain't catching no colds
Ooh hoo, victim of Münchausen syndrome
I'm a hypochondriac right down to my bone
Might be scared of it all, but I ain't catching no colds
Ooh hoo, oběť Münchausenova syndromu
Máma mě nutí brát pilulky zamčený v mém pokoji
Mělo by mě to děsit, ale já nechytnu rýmu
Ooh hoo, oběť Münchausenova syndromu
Jsem hypochondr až do morku kostí
Mělo by mě to děsit, ale já nechytnu rýmu
Somehow I'm always going alon
(Ooh hoo, victim of Münchausen syndrome)
Me Billy Richie investigating old home, Is that Betty?
Are we in here alone, And where the hell'd the floor go?
(Ooh hoo, victim of Münchausen syndrome)
I'm freaking out a little
Broke my arm like it's brittle
Richie won't you please, come rescue me?
Nějak jsem vždycky sám
(Ooh hoo, oběť Münchausenova syndromu)
Já, Billy, Richie vyšetřujeme starý dům, je to Betty?
Jsme tady sami, a kam to sakra zmizela podlaha
(Ooh hoo, oběť Münchausenova syndromu)
Jsem trochu vyděšený
Zlomil mi ruku jako by to byla tak křehká
Richie, nemůžeš prosím přijít zachránit
Pennywise:
Is it coming?
Is it coming?
Is it coming?
Is it coming?
Is it coming?
Is it coming?
Is it coming now?
Pennywise:
Přichází to?
Přichází to?
Přichází to?
Přichází to?
Přichází to?
Přichází to?
Přichází to teď?
Ooh hoo, Eddie do you like how I pounce?
Your tasty flesh
is just the best
Where should I bite down?
No one can save you now
You belong to the clown
Ooh hoo Eddie, líbí se ti jak dápu?
Tvoje chtné maso
Je prostě nejlepší
Kde bych si měl kousnout?
Nikdo tě už nedokáže zachránit
Náležíš klaunovi
Ooh hoo, I am Pennywise the dancing clown
I been killing kids since 17-15 now
Might be gone for a while
but I'll never leave town
Ooh hoo, I am Pennywise the dancing clown
Eddie escapes this time but I'll be back around
Might be gone for a while, but I'll never leave town
Bye! Bye!
Oooh hoo, jsem Pennywise tančící klaun
Zabíjel jsem děti od 15 do 17
Může být za chvíli pryč
Ale nikdy neopustím město
Oooh hoo, jsem Pennywise tančící klaun
Eddie tentokrát utekl ale já se vrátím
Může být za chvíli pryč, ale nikdy neopustím město
Sbohem! Sbohem!

Text přidala AshleyMagny

Text opravila Jacey

Video přidala AshleyMagny

Překlad přidala Jacey

Překlad opravila Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

IT

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.