Playlisty Kecárna
Reklama

Dustin Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Dustin:
I’m in the fourth grade
Love science and AV club
The best game I’ve played
Is Dungeons and Dragons
I can recite the rules
Get picked on at school
But when my friend Will goes missing
I gather supplies for the mission
Dustin:
Jsem ve čtvrtém ročníku
Miluju vědu a AV klub
Nejlepší hra, kterou jsem kdy hrál
Je Dračí Doupě
Umím odcitovat pravidla
Ve škole šikanován
Ale když se můj kamarád Will ztratil
Shromažďuju zásoby na misi
Coz we’re gonna find Will please believe me
This girl from the woods maybe she can’t hear me
Bullies make fun coz I don’t speak
clearly
Screw them! Woooooo
Protože jdeme najít Willa, prosím, věřte mi
Tahle holka z lesa, možná mě neslyší
Šikanátoři si ze mě dělají legraci, protože nemluvím dobře
Kašlat na ně! Woooooo
Well now I’m convinced
Wills trapped in the Upside down
Love El’s special gifts
Except when she breaks my compass
When we hunt for the gate
She flips and escapes
But when I’m attacked and in danger
She saves me and makes me feel safer
No a teď jsem přesvědčen
Že Will je chycen na druhé straně
Miluju Elin speciální dar
Až na to když mi rozbila kompas
Když jsme hledali bránu
Otočila se a utekla
Ale když na mě zaútočili a byl jsem v nebezpečí
Zachránila mě a tak se cítím bezpečněji
Coz we’re gonna find Will please believe me
Building a tank this should be easy
Call Mr. Clark but it’s late in the evening
Sorry! Woooooo
Protože jdeme najít Willa, prosím, věřte mi
Stavění nádrže by mělo být snadné
Volám panu Clarkovi ale je pozdě večer
Pardon! Woooooo
Now I’m in the arcade
But beaten by Max on every game that I’ve played
A noise in the trash for me to investigate
I’ve sealed my cat’s fate
But when Dart breaks free and abandons
Steve’s my unlikely companion
Teď jsem v arkádě
Ale poražen Max v každé hře, kterou jsem hrál
Vyšetřoval jsem hluk z koše
Byl tam uzavřen osud mojí kočky
Ale když mě Dart pustí
Steve je můj nepravděpodobný společník
Coz we’re gonna find Dart please believe me
Steve’s by my side and I know he won’t leave me
Baiting with meat cos I know Dart’s greedy
Like me woooooo
Protože jdeme najít Darta, prosím, věřte mi
Steve je na mojí straně a já vím, že mě neopustí
S masovou návnadou, protože vím, že ho má Dart rád
Jako já woooooo
I raised
A Demogorgon
How could I have been so stupid
Zvednul jsem
Demogorgona
Jak jsem mohl být tak hloupý
I raised
A Demogorgan
How could I have been so stupid
Zvednul jsem
Demogorgona
Jak jsem mohl být tak hloupý
We save Will and close
The portal to end the terror
Dart saves our souls
But dies eating nougat
Chapter comes to a close
Back to life I suppose
But now after all the destruction
It’s prom and I use Steve’s instructions...
Zachránili jsme Willa a zavřeli
Portál, je konec teroru
Dart zachránil naše duše
Ale umřel při jezení nugátu
Kapitola uzavřena
Zpět k životu myslím že
Ale teď po destrukci
Je to promenáda a já použil Steveovi rady...
Shampoo and conditionier use fabrijey
Whilst hair is damp four puffs ferafosit spray
You’re gonna look your best for your date like me... Woooooo
Šampon a kondicionér
Zatímco jsou vlasy vlhké čtyři kousky Ferafosit spreje
Budeš na svoje rande vypadat nejlíp jako já...
Woooooo
Oh yea, fabrijay oh I’m gonna look good for my date
Oh yea, Forafosit spray oh I’m gonna look good for my date
Oh yea, kondicionér, oh budu na rande vypadat skvěle
Oh yea, Ferafosit sprej, oh budu na rande vypadat
skvěle
Steve:
Why is Dustin dancing with Nancy?
Steve:
Proč Dustin tančí s Nancy?

Text přidala EleanorHill

Text opravila Jacey

Video přidala EleanorHill

Překlad přidala Jacey

Překlad opravila Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.