Playlisty Kecárna
Reklama

Bob Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

A year ago
I’m still alive and selling radios
Never knowing what the future holds
Life’s a game of dominos
Před rokem
Byl jsem pořád naživu a prodával vysílačky
Nikdy nevím, co budoucnost přinese
Život je hra jako domino
I can see
Joyce’s hidden insecurities
In her eyes an inner purity
I’ll give her strength and security
Vidím
Že Joyce schovává nejistoty
V jejích očích a vnitřní čistotě
Dám jí sílu a ochráním jí
Will, when, I was young I was brave and faced my
fears
When I stood my ground all the nightmare’s disappeared
Oh oh oh
Wille, když jsem byl mladý, byl jsem statečný a čelil svým obavám
Když jsem se tomu postavil, všechny noční můry zmizely
Oh oh oh
It’s a map
A tunnel using pictures overlapped
Will’s relapsed he’s back inside the lab
The lights go out I think we’re trapped
To je mapa
Tunel s obrázky se překrýval
Will má relaps a je zpátky v laboratoři
Světla se vypnula, myslím, že jsme chyceni
I decide to go, take a gun and radio
Use the screens to see to restart the electricity
Oh oh oh
Rozhodl jsem se jít, beru pistoli a vysílačku
Pomocí obrazovky restartuji elektřinu
Oh oh oh
Time to go
I reach the lobby Joyce looks beautiful
Suddenly I feel unusual
I hit the ground, it’s over now
Je čas jít
Jdu do haly, Joyce je překrásná
Najednou se cítím neobvykle
Natáhl jsem se na zem, je tu konec
Ripped apart, it’s over now Roztrhaný, je tu konce

Text přidala Jacey

Text opravila Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.