Playlisty Kecárna
Reklama

Billy Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

S-S-Somebody once told me,
I should give up on Georgie,
Everybody thinks that he's dead,
I k k know it might seem dumb,
But I can't be the only son,
So I'll keep on looking instead,
N-N-Někdo mi jednou řekl
Že bych měl vzdát hledání Georgieho
Všichni si myslí, že je mrtvý
Já v-v-vím že to zní hloupě
Ale nemůžu být jediný syn
Takže budu hledat dál
Well the club starts forming,
And they all start swarming,
Ben mike and Beverly all gotta join in,
It is the summer should be having fun,
But instead we get chased always on the run,
Soo many questions, answer me,
Why do kiddies go missing in Derry,
How are we to survive in this town,
When we're being hunted by a evil clown,
Klub se začíná formovat
A všichni začínají otravovat
Ben, Mike a Beverly se musí přidat
V létě by měla být zábava
Ale místo toho jsme vždycky pronásledováni, když utíkáme
Tolik otázek, odpověz mi
Proč v Derry mizí děti
Jak přižijeme v tomhle městě
Když jsme loveni zlým klaunem
Hey now join the loser club, gotta man up,
Fight it,
Hey now it's the loser club, can't letup,
Fight it,
Remember we're stronger as one,
We're only in danger when we're alone,
Hej, připoj se ke Klubu Lůzrů, musíme nahoru
Bojovat s "tím"
Hej, tohle je Klub Lůzrů, nemůžeme polevit
V boji s "tím"
Pamatujte, že jsme silnější než jeden
Jsme v nebezpečí, jedině když nejsme spolu
This town is weird and it's getting even weirder,
There's soo many kids that just disappear,
But me I won't be one of them, no,
Cus I got the best friends and we all go,
Tohle město je divné a je to ještě těžší
Je tu tolik dětí, které se jen ztratili
Ale já nechci být jedním z nich, ne
Protože já mám skvělé přátele a všichni jdeme
Hunting the shape shifting beast, dumb,
Time spent with bev is at least, fun,
But I can't forget, my mission,
Georgie's not dead, he's just missing,
Lovit tvary měnící příšeru, pitomec
Čas strávený s Bev je přinejmenším zábavný
Ale nesmím zapomenout na svou misi
Georgie není mrtvý, jen se ztratil
Hey now join the loser club, gotta man up,
Fight it,
Hey now it's the loser club, can't letup,
Fight it,
Remember we're stronger as one,
We're only in danger when we're alone,
Hej, připoj se ke Klubu Lůzrů, musíme nahoru
Bojovat s "tím"
Hej, tohle je Klub Lůzrů, nemůžeme polevit
V boji s "tím"
Pamatujte, že jsme silnější než jeden
Jsme v nebezpečí, jedině když nejsme spolu
(Break)
(Pennywise)
(Pauza)
(Pennywise)
Hey Billy,
Welcome to my crack house,
You all love running off on your own don't you Billy?
I remember Georgie did the same thing, haha
Hej Billy
Vítej v mém poničeném domě
Všichni odsud ještě rádi odejdete, ty ne Billy?
Pamatuju si, že Georgie to udělal stejně, haha
(Billy) (Billy)
Hey now join the loser club, gotta man up,
Fight it,
Hey now it's the loser club, can't letup,
Fight it,
Remember we're stronger as one,
We're only in danger when we're alone,
Hej, připoj se ke Klubu Lůzrů, musíme nahoru
Bojovat s "tím"
Hej, tohle je Klub Lůzrů, nemůžeme polevit
V boji s "tím"
Pamatujte, že jsme silnější než jeden
Jsme v nebezpečí, jedině když nejsme spolu
(Pennywise) (Pennywise)
Hey Billy it's your buddy, Georgie's here to party,
He'll be waving his little stump, haha,
He's inept, what a concept,
Soon the rest of your group will have to accept,
The same fortunate fate,
Hej Billy je to tvůj kamarád, Georgie je tady v partě
Bude mávat svým malým pahýlem, haha
Je nešikovný, jaký pojem
Brzy to bude muset přijmout zbytek tvé party
Stejný šťastný osud
They break into my house,
And they all start running,
Screaming making noise of course I'm gonna eat em,
It is the summer should be having fun,
But instead you're food for my tum tum,
Did you really think you could kill me,
I'm pennywise a shape shifting beast,
Haha I'm a dancing clown,
Don't ever forget Derry is my town,
Vpadnou do mého domu
A všichni začínají utíkat
Křičí, dělají hluk, samozřejmě je sním
V létě by měla být zábava
Ale místo toho jste moje jídlo
Vážně jste si mysleli, že mě mohli zabít
Jsem Pennywise, tvary měnící příšera
Haha, jsem tančící klaun
Nikdy nezapomeň, Derry je moje město
(Billy) (Billy)
Hey now join the loser club, gotta man up,
Fight it,
Hey now it's the loser club, can't letup,
Fight it,
Remember we're stronger as one,
We're only in danger when we're alone,
Remember we're stronger as one,
We're only in danger when we're alone,
Hej, připoj se ke Klubu Lůzrů, musíme nahoru
Bojovat s "tím"
Hej, tohle je Klub Lůzrů, nemůžeme polevit
V boji s "tím"
Pamatujte, že jsme silnější než jeden
Jsme v nebezpečí, jedině když nejsme spolu
Pamatujte, že jsme silnější než jeden
Jsme v nebezpečí, jedině když nejsme spolu

Text přidala EleanorHill

Text opravila Jacey

Video přidala EleanorHill

Překlad přidala Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

IT

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.