Playlisty Kecárna
Reklama

Barb Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Hey Steve and Nancy
What’s it like to be so pretty
We’ve been friends since second grade
But now I’m worried you’ll just leave me
All alone
You never call me on the phone
I’m on my own
Hej Steve a Nancy
Jaké je to být tak pěkní
Byly jsme kamarádky už od druhého stupně
Ale teď jsem ustaraná, jen jsi mě opustila
Celá sama
Nikdy mi nezavoláš na telefon
Jsem sama
Hey Steve and Nancy
You adore the school publicity
My years of caring friendship
Can’t reverse your electricity
At all
I can see the writings on the wall
Never felt so small
Oh, please don’t abandon me
Oh, please don’t abandon me
Oh, please don’t abandon me
Oh, please don’t abandon me
Don’t abandon me
Hej Steve a Nancy
Chcete být ve škole oblíbení
Roky jsem se starala o naše přátelství
Elektřinu neleze obnovit
Vůbec
Vidím spisy na zdi
Nikdy jsem se necítila tak sama
Oh prosím, nenechte mě tu
Oh prosím, nenechte mě tu
Oh prosím, nenechte mě tu
Oh prosím, nenechte mě tu
Nenechte mě tu
Hey Steve and Nancy
I’m not sure about this party
I’ve heard rumours Steve has alcohol
And when he’s drunk he’s naughty
In the dark
I know it’s more than just a spark
But please be smart
Hej Steve a Nancy
Nejsem si tímhle večírkem jistá
Slyšela jsem pomluvu, že Steve má alkohol
A když pije tak je sprostý
Ve tmě
Vím, že to je víc než jen zalíbení
Ale prosím, buď chytrá
Hey Steve and Nancy
I’ll surpass your expectations
Hand that beer I’ll take this pocket knife
Increase my reputation
Was never planned
Oh dang I slipped and cut my hand
The blood drips down
Nancy please don’t go upstairs
Nancy please don’t go upstairs
Nancy please don’t go upstairs
Nancy please don’t go upstairs
I know your drunk
And having fun
But please behave
I’ll take you home
Just imagine what your mum is gonna say
I know you got some dignity
Don’t give him your virginity
I promise you’ll regret it when you wake
Nancy fine i’m going soon
I’ll wait for you beside the pool
I never thought my friend would be so cruel
Just to be cool
Hej Steve a Nancy
Překonám vaše očekávání
V ruce to pivo, vezmu ten kapesní nůž
Zlepšit svou reputaci
Nebylo to plánované
Oh sakra, řízla jsem se do ruky
Krev teče dolů
Nancy, prosím nechoď nahoru
Nancy, prosím nechoď nahoru
Nancy, prosím nechoď nahoru
Nancy, prosím nechoď nahoru
Vím že jsi pila
A bavila ses
Ale prosím, chovej se slušně
Vezmu tě domů
Jen si představ, co by řekla tvoje máma
Vím, že máš nějakou důstojnost
Nedávej mu svoje panenství
Slibuju, že až se vzbudíš, tak budeš litovat
Dobře Nancy, brzy se vrátím
Počkám na tebe u bazénu
Nikdy jsem si nemyslela že by jsi mohla být tak krutá
Jenom aby jsi byla oblíbená
Hey Steve and Nancy
Guess our friendships getting stormy
Should have tightened up the bandage
Now my blood is mixed with chlorine
Down below
I hear a noise in the undergrowth
It’s getting close I’m all alone
One moment there
And now I’m gone
Oh, look what you’ve done to me
Oh, look what you’ve done to me
Oh, look what you’ve done to me
Oh, look what you’ve done to me
What you’ve done to me
Hej Steve a Nancy
Hádám, že naše přítelstvísi prochází bouří
Měla bych utáhnout obvazy
Teď se moje krev míchá s chlórem
Dolů
Slyším hluk v podrostu
Blíží se a já jsem sama
Jeden moment tady
A teď jsem pryč
Oh, koukni co jsi mi udělala
Oh, koukni co jsi mi udělala
Oh, koukni co jsi mi udělala
Oh, koukni co jsi mi udělala
Co jsi mi udělala
What you’ve done to me Co jsi mi udělala

Text přidala Jacey

Text opravila Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Překlad opravila Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.