Playlisty Akce
Reklama

Twisted Halos - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Blank faces, minds racing
Hearts beating faster
Scene changes, we're bracing
Ourselves for disaster
Prázdné tváře, mysl závodí
Srdce bijí rychleji
Scény se mění, připravujeme
sebe na zkázu
Did we have it all
It's the little things
that we take for granted
Someone had to take the fall
Like we planned it
Měli jsme to vše
Jsou to malé věci
které považujeme za samozřejmost
Někdo musel padnout
Jak jsme to plánovali
Can we talk about the things
We've been keeping
underneath our tongues for days
We are lost in this maze
With the naked truth
we're taking to our graves
Můžeme mluvit o věcech
Které jsme držely
ty dny pod našimi jazyky
V tomto bludišti jsme ztraceni
S odhalenou pravdou
co si bereme do našich hrobů
You know that
We are all a little wicked
Heaven sent and halos twisted
Víš ty co
Všichni jsme trochu zlí
Nebe nás seslalo a svatozáře se zkroutily
We're jaded, dashed and faded
Ashes in a vow
We hated, what it traded
We've tried for a while
Jsme unavení, pozastavený a vyblednutý
Popel v slibu
Nenáviděli jsme, s čím se obchodovalo
Tu chvíli jsme se snažili
Did we have it all
Even though we barely
scratched the surface
Someone had to take the fall
We deserve this
Měli jsme to vše
I když jsme sotva
poškrábali povrch
Někdo musel padnout
Zasloužíme si to
Now can we talk about the things
We've been keeping
underneath our tongues for days
We are lost in this maze
With the naked truth
we're taking to our graves
Teď můžeme mluvit o věcech
Které jsme držely
ty dny pod našimi jazyky
V tomto bludišti jsme ztraceni
S odhalenou pravdou
co si bereme do našich hrobů
You know that
We are all a little wicked
Heaven sent and halos twisted
Víš ty co
Všichni jsme trochu zlí
Nebe nás seslalo a svatozáře se zkroutily
I don't want to talk about it
I don't want to talk about it
I don't want to talk about it
Nechci o tom mluvit
Nechci o tom mluvit
Nechci o tom mluvit
They can't make us talk about it
Never even think about it
I don't want to talk about it
Nemůžou nás přinutit o tom mluvit
Nikdy jsem o tom ani nemyslel
Nechci o tom mluvit
Let's just talk about the things
We've been keeping
underneath our tongues for days
We are lost in this maze
With the naked truth
we're taking to our graves, graves, graves
Pojďme mluvit o věcech
Které jsme držely
ty dny pod našimi jazyky
V tomto bludišti jsme ztraceni
S odhalenou pravdou
co si bereme do našich hrobů, hrobů, hrobů
We are all a little wicked
Had it all in love one weekend
Walk through life with no conviction
Heaven sent and halos twisted
Všichni jsme trochu zlí
Měla to vše v lásce jeden víkend
Procházela si životem bez přesvědčení
Nebe nás seslalo a svatozáře se zkroutily

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Sum of Who We Are

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.