Playlisty Akce
Reklama

Buy Us Time - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Maybe there's a place where sick doesn't exist.
And cancer lacks the heart beat that God forgot to give.
Let me take you there.
We can get away from here.
Možná existuje místo, kde nemocní neexistují.
A rakovina postrádá tlukot srdce, který Bůh zapomněl dát
Nech mě tě tam vzít
Pojďme odsud pryč
Don't try to slow me down
I'm running out of time and I do not have much of this to lose.
Nesnaž se mě zpomalit
Dochází mi čas a nemám moc co ztratit.
If you're still there, hold on a little longer.
I was too scared but I should've been stronger.
All I really know is if I could buy us time,
we could start this over
build another life.
Jestli tu furt jsi, vydrž ještě chvíli
Byl jsem tak vystrašený, ale měl jsem být silnější
To co opravdu chci vědět, je když si koupím víc času
Můžeme začít tohle znova?
Vybudovat další život
Dressed in the sheen
The soldier of a war of no one wins
But you fought the beast and every answered strength you had to give.
Can we go now, can we get away from here.
Oblečený v lesklém
Voják války nad nikým nevyhraje
Ale ty jsi bojoval s bestií a každou zodpovězenou silou, kterou jsi musel dát.
Už můžeme jít, můžeme odsud pryč?
Don't try to slow me down
I'm almost out of time and I've got everything to lose.
Nesnaž se mě zpomalit
Už mi skoro došel čas a už nemám moc co ztratit.
If you're still there, hold on a little longer.
I was too scared but I should've been stronger.
all I really know is if I could buy us time,
we could start this over
build another life.
Jestli tu furt jsi, vydrž ještě chvíli
Byl jsem tak vystrašený, ale měl jsem být silnější
To co opravdu chci vědět, je když si koupím víc času
Můžeme začít tohle znova?
Vybudovat další život
I'll scream till my heart explodes,
if that's what it takes to bring you home.
I don't know which way to go
without you here to guide me along.
Budu křičet dokud moje srdce neexploduje
Pokud je to to, co je potřeba, aby tě to doneslo domů.
Nevím kudy jít
bez tebe, abys mě vedl.
If you're still there hold on, hold on.
I was too scared, and I know
Well I know I was wrong.
All I know is tonight, well I feel alive.
And so I could buy us time
to build another life
to build another life
I feel alive
We could build another life
We could build another life
We could build another life
Jestli tu furt jsi, vydrž, vydrž
Byl jsem tak vystrašený, a já vím
Vím že jsem se mýlil
Ale dnes večer, se cítím na živu
A mohu nám koupit víc času
Můžeme vybudovat další život
Můžeme vybudovat další život
Cítím se na živu
Můžeme vybudovat další život
Můžeme vybudovat další život
Můžeme vybudovat další život

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Překlad opravil LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

One Más More (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.