Kecárna Playlisty
Reklama

Learn To Love The Lie - text, překlad

playlist Playlist
I wish it was just another day
Another ordinary, not extraordinary
Just a boring Sunday morning
When doing nothing’s the only something we’ve got planned
But not today
We're falling apart and it's showing that we're
Basically just trapped in captivity
Wishing our way out
Přeju si, aby to byl jen další den
Další běžný, ne mimořádný
Jen další nudné nedělní ráno
Když nic nedělání je jen něco, co jsme plánovali
Ale ne dneska
Rozpadáme se a ukazuje se, že jsme
V podstatě jen uvězněni v zajetí
Přejíc si najít cestu ven
Just let me cross my fingers behind my back
And I’ll swear on anything you want me to after that
I’ve heard that if I cross my heart then I’d have to die
If you don’t want to say goodbye
Then I guess you’ll have to learn to love the lie
Jen mi dovol zkřížit prsty za zády
A budu přísahat na cokoliv, co po mně po tomto chceš
Slyšel jsem, že když ukřižuju své srdce, pak musím zemřít
Pokud se nechceš loučit
Pak hádám, že se musím naučit milovat lež
You and me, we’re really nothing but enemies
Pretending we're not meant to be
Ty a já, opravdu nejsme nic jiného než nepřátelé
Předstíráme, že máme být
I don’t want to be the one to stay
I don’t want to be the one that got away
And if I’m being honest
You couldn’t get rid of me anyway
I don’t want to be the one to stay
What the hell, for heaven's sake
I don’t want to be the one that got away
Nechci být ten, co zůstává
Nechci být ten, co odešel
A pokud mám být upřímný
Stejně ses mě nemohla zbavit
Nechci být ten, co zůstává
Co to sakra, pro boha
Nechci být tím, kdo odchází
If Massachusetts had a loyalty
I hope it wouldn’t choose you over me
And if you’re wondering what keeps me up at night
It's thinking that you might be right
Pokud by Massachusetts bylo věrné
Doufám, že by si nevybralo tebe nade mnou
A pokud přemýšlíš, co mě drží v noci vzhůru
Je tím přemýšlení o tom, že máš možná pravdu
Just let me cross my fingers behind my back
And I’ll swear on anything you want me to after that
I’ve heard that if I cross my heart then I’d have to die
If you don’t want to say goodbye
Then I guess you’ll have to learn to love the lie
Jen mi dovol zkřížit prsty za zády
A budu přísahat na cokoliv, co po mně po tomto chceš
Slyšel jsem, že když ukřižuju své srdce, pak musím zemřít
Pokud se nechceš loučit
Pak hádám, že se musím naučit milovat lež
You and me, we’re really nothing but enemies
Pretending that’s exactly how it's supposed to be
Ty a já, opravdu nejsme nic jiného než nepřátelé
Předstíráme, že je to přesně to, co mělo být
I don’t want to be the one to stay
I don’t want to be the one that got away
And if I’m being honest
You couldn’t get rid of me anyway
I don’t want to be the one to stay
What the hell, for heaven's sake
I don’t want to be the one that got away
Nechci být ten, co zůstává
Nechci být ten, co odešel
A pokud mám být upřímný
Stejně ses mě nemohla zbavit
Nechci být ten, co zůstává
Co to sakra, pro boha
Nechci být tím, kdo odchází
You can say what you want about me
The old me would not apologize
You can do what you want without me
If only I could keep us from colliding
Overanalyzing
Every move we make we think we're just surviving
But slowly we were dying
Until the rattle somehow brings us back to life
So let's learn to love the lie
Můžeš říct, co po mně chceš
Mé staré já by se neomluvilo
Můžeš udělat, co chceš beze mě
Pokud bys nás udržela od nárazu
Přehánění
Každý pohyb, který děláme, si myslíme, že je prostě přežívání
Ale pomalu umíráme
Dokud nás chrastítko nějak nepřivede zpět k životu
Naučme se milovat lež
I don’t want to be the one to stay
I don’t want to be the one that got away
And if I’m being honest
You couldn’t get rid of me anyway
I don’t want to be the one to stay
What the hell, for heaven's sake
I don’t want to be the one that got away
(Just let me cross my fingers behind my back)
I don’t want to be the one that got away
(And I’ll swear on anything you want me to after that)
I don’t want to be the one that got away
(If I cross my heart then I’d have to die)
But I don't wanna say goodbye
But we have to laugh to learn to love the lie
Nechci být ten, co zůstává
Nechci být ten, co odešel
A pokud mám být upřímný
Stejně ses mě nemohla zbavit
Nechci být ten, co zůstává
Co to sakra, pro boha
Nechci být tím, kdo odchází
(Jen mi dovol zkřížit prsty za zády)
Nechci být tím, kdo odchází
(A budu přísahat na cokoliv, co po mně po tomto chceš)
Nechci být tím, kdo odchází
(Slyšel jsem, že když ukřižuju své srdce, pak musím zemřít)
Ale nechci se rozloučit
Ale musíme se smát, když se učíme milovat lež

Text přidal LimeCZ

Text opravil LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Brain Pain

Reklama

Four Year Strong texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.