Playlisty Kecárna
Reklama

Reject existence - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Submit to me, worship me
Let me crawl under your skin
Like a needle in your vain
Injecting perversion, spreading disdain
Podrob se mi, uctívej mě
Nech mě ti vlézt pod kůži
Jako jehla ve tvé žíle
Vstříká perverzi, šíří pohrdání
Obey to me, follow me
Let me show you what i see
Your words to me count less than zero
Slit your wrists, become a hero
Řiď se mnou, následuj mě
Nech mě ukázat ti, co cítím
Tvá slova pro mě nic neznamenají
Podřízni si zápěstí, staň se hrdinou
Drown into abuse, life is a sore
Your body trashed, fucked like a whore
Exit purity, welcome corruption
Orgasm into the womb of perdition
Utopena ve zneužívání, život je bolestný
Tvé tělo znečištěné, ošukána jako kurva
Zanech čistoty, vítej zkaženost
Vyvrchol do dělohy zkázy
Reject existence Odmítnutá existence
Listen to me, trust in me
Let me infect your well-being
Masturbate to the thought od death
Longing to experience your last breath
Poslouchej mě, věř ve mě
Nech mě infikovat tvou pohodu
Masturbuj nad myšlenkou na smrt
Tuž po zkušenosti vydechnout naposledy
Glorify me, adore me
Let your departure finally be
Abandon your family and kill all your friends
With open arms embrace your own end
Veleb mě, miluj mě
Dovol, aby byl tvůj odchod konečně uskutečněn
Opusť svou rodinu, zabij všechny své přátele
S otevřenou náručí obejmi svůj vlastní konec
Fuck this existence and fuck this world
Reject the will to live and grow old
Deny your future, refuse tomorrow
Eliminate your source of sorrow
Ser na tuto existenci a ser na tento svět
Odmítni vůli žít a zestárnout
Zanevři na svou budoucnost, odmítni zítřek
Eliminuj zdroj svého smutku
Reject existence Odmítnutá existence
Despise the living, support your own death
Destroy your life, accept no regret
Welcome the negative, oppose no resistance
Remove this burden, reject existence
Pohrdej žitím, podpoř svou vlastní smrt
Znič svůj život, nepřijímej lítost
Vítej negativitu, vzdoruj překážkám
Reject existence Zbav se této zátěže, odmítnutá existence

Text přidal Cabbage

Video přidal Cabbage

Překlad přidala _Mad_Hatter_

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Under Saturn Retrogade

Reklama

Forgotten Tomb texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.