Playlisty Kecárna
Reklama

Great To Be Different - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

FOREST RAIN:
It was a dark day when I lost my faith
I wasn't the pony I thought I'd be
And it seemed that no one could relate
There was nothing left to see
FOREST RAIN:
Byl to ponurý den, když jsem ztratil svou víru
Nebyl jsem ten poník, kterým jsem myslel, že budu
A zdálo se, že se nikdo nedokázal vcítit
Už nebylo co vidět
So I took a walk to the edge of the town
And thought of leaving it all behind
When I saw a little letter fall right out of the sky
As a grey mare hovered way up high
Tak jsem šel na procházku na kraj města
A přemýšlel jsem o tom, že to všechno nechám za sebou
Když jsem uviděl malý dopis spadnout přímo z nebe
Jak se šedá klisna vysoko vznesla
I thought I was crazy when I saw her wave
And then simply fly away
So I opened the letter and looked inside
And what was written made my day...
Myslel jsem si, že blázním, když jsem viděl, jak zamávala
A pak jednoduše odlétla
Tak jsem otevřel ten dopis a podíval se dovnitř
A to, co tam bylo napsané, mi zlepšilo náladu
It said--
"Isn't it great to be different?
Isn't it wonderful to be exactly who you are?
sponsored links
When you learn to start accepting yourself
You'll become a shining star"
Ten dopis říkal:
„Není to skvělé být odlišný?
Není ti úžasné být přesně tím, kým jsi?
Až se naučíš přijmout takového, jaký jsi
Staneš se zářící hvězdou"
To this day the writing on that page
Is mottled by the tears I shed
'Cause at that moment something inside me changed
And a bright new path I lead
K dnešku je ten dopis
Poskrvěný slzami, které jsem uronil
Protože v ten moment se něco uvnitř mě změnilo
A šel jsem zbrusu nouvou cestou
I ran back home and I picked up my old guitar
And I started strumming these chords
And I sang her words along with this song
And I heard someone sing along
Běžel jsem zpátky domů a sebral svou starou kytaru
A začal jsem brnkat tyto akordy
A zpíval jsem její slova společně s písní
A uslyšel jsem někoho zpívat se mnou
And we sang-- A zpívali jsme:
„Není to skvělé být odlišný?
Není ti úžasné být přesně tím, kým jsi?
Až se naučíš přijmout takového, jaký jsi
Staneš se zářící hvězdou"
Isn't it great to be different?
Isn't it wonderful to be exactly who you are?
When you learn to start accepting yourself
You'll become a shining star
Otočil jsem se a uviděl ji u mých dveří
Ta roztomilá šedá klisna s upřeným pohledem
Řekla:
I turned around and I saw her at my door
That cute grey mare with the wall-eyed stare
She said,
DERPY HOOVES:
„Slyšela jsem tě předtím hrát a zpívat
A slyšela jsem smutek, který jsem nemohla unést
DERPY HOOVES:
I've heard you play and sing before.
And I heard a sadness I could not bear.
Jen jsem ti chtěla říct, že ta nejtěžší věc, jaké jsem čelila
Nebylo to popichování ani ta bolest
Bylo to přešvědčení se, že nejsem hloupá, divná ani chabá
A pomáhat ostatním udělat to samé"
I just wanted to tell you that the hardest thing I've faced
Wasn't the teasing or the pain
It was convincing myself I wasn't stupid, strange, or lame
And helping others do the same.
*hvízdání*
*whistling* FOREST RAIN:
Tyto poslední roky utekly jako voda
Teď jsem právě tam, kde bych měl být
A vím, že za to všechno vděčím jí
Té krásné šedé klisně, která ve mě věřila
FOREST RAIN:
These last few years flew by just like a blur
I'm now exactly where I should be
And I know I owe it all to her
The beautiful mare who believed in me~
Není to skvělé být odlišný?
Není ti úžasné být přesně tím, kým jsi?
Až se naučíš přijmout takového, jaký jsi
Staneš se zářící hvězdou (2x)
Isn't it great to be different?
Isn't it wonderful to be exactly who you are?
When you learn to start accepting yourself
You'll become a shining star (2x)
FOREST RAIN/DERPY:
Staneš se zářící hvězdou/ Není to úžasné
Staneš se zářící hvězdou/ Není to skvělé
FOREST RAIN/DERPY:
You'll become a shining star/Isn't it wonderful
You'll become a shining star/Isn't it great
OBA:
Až se naučíš milovat toho, kdo jsi
BOTH:
When you learn to love just who you are

Text přidala hejhulla

Video přidala hejhulla

Překlad přidala hejhulla

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.