Playlisty Kecárna
Reklama

Satellites - text, překlad

playlist Playlist
These times, don't have a meaning
When all frail promises grows strong with insecurety
We'll drift incomplete and lost without an aim
Like floating satellites in our invincibility
Tyhle časy nemají význam
Když všechny křehké sliby sílí nejistotou
Poplujeme neúplní a ztracení bez cíle
Jako plovoucí satelity v naší neporazitelnosti
So I have ask now 'cause it's faceless in my though
Is this my given number, will death last forever?
Takže se musím ptát, protože je to v mých myšlenkách bez tváře
Je toto mé dané číslo, bude smrt trvat navěky?
I've seen the light, but they don't shine
I've seen the angels and demons eye to eye
I've waited all these years and what for?
I've she'd all these tears, I don't know anymore
Viděla jsem světlo, ale nezáří
Viděla jsem anděli a démoni tváří tvář
Čekala jsem všechna ta léta a na co?
Rozlila bych všechny ty slzy, nevím
These days fade like sunset to the west
But I can't blame you for never hearing my voice
It leaves nothing more to say
So ingnore me like I ingnore my life my life without any choise
Tyhle dny blednou jako západ slunce na západě
Ale nemůžu tě vinit, že neslyšíš můj hlas
Nezbývá co říct
Tak mě ignoruj, tak jako já ignoruji svůj život bez možnosti volby
So I have to ask now 'cause it's faceless in my thoughts
Is this my given number, will death last forever?
Takže se musím ptát, protože je to v mých myšlenkách bez tváře
Je toto mé dané číslo, bude smrt trvat navěky?
When the first snow falls and this winter of heart
Turns into distrust and let us slip away
Když první sníh padá a toto zimní srdce
Se mění v nedůvěru a nechává nás proklouznout
Wondering how will I go through this pain and sorrow
Of watching you die everyday
Uvažující jak půjdu touto bolestí a smutkem
Sledujíce tě každý den zemřít

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Overdosed on You

Reklama

For Selena and Sin texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.