Playlisty Kecárna
Reklama

A Rain Tonight - text, překlad

playlist Playlist
Wish you were here to tell how it feels
Thank you're not here to know how it feels
When citylights and sounds of falling rain
Fall over me so dark and real
Přeji si, abys tu byl, abys mi řekl, jaké to je
Díky, že tu nejsi, abys poznal, jaké to je
Když městná světla a zvuky padajícího deště
Na mě padají tak temně a pravě
Goodbye to my friends, we won't meet again
Far away the world is gone, this must be the end
The flame in our heart, hope in the corner of my eye
It turns cold and fade with a rain tonight
And so it rains... I hear them say
It's nothing new they turn their faces away
But I am here, don't know who you are
I wish I'd never come this far
Sbohem mí přátelé, znovu se nesetkáme
Daleko odešel svět, tohle musí být konec
Plamen v našem srdci, naděje v rohu oka
Chladne a mizí s deštěm dnešního večera
A tak prší ...slyším je říkat
Není to nic nového, otáčí se
Ale já tu jsem, nevím, kdo jsi
Přeji si, abych nikdy nezašla tak daleko
Goodbye my fiends, we won't meet again
Far away the world is gone, this must be the end
Since so long, from childhood days
This feeling I don't belong here I cannot escape my pain
Goodbye my friends, we won't meert again
Far away the world is gone, this must be the end
Sbohem mí přátelé, znovu se nesetkáme
Daleko odešel svět, tohle musí být konec
Tak dlouhá doba od dětských dní
Tenhle pocit, že sem nepatřím, nemůžu uniknout své bolesti
Sbohem mí přátelé, znovu se nesetkáme
Daleko odešel svět, tohle musí být konec
Takes me closer to the rain, I tell you how it feels
When memories are like knives that bring the pain
I tell you how it feels
Bere mě blíž k dešti, říkám ti, jaké to je
Když jsou vzpomínky jako nože, které přináší bolest
Říkám ti, jaké to je

Text přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Overdosed on You

Reklama

For Selena and Sin texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.